eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 29 20190429 29.04.2019 09:00 Kommunehuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142019 PS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedlikeholdsplan kommunale bygg
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017 og 2018
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Vollan Maskin om erverv av næringsareal i Sørarnøy havn
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunalt treningssenter i Gildeskål kulturhus
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gildeskål kommunes årsregnskap for 2018
0 PS182019 PS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt - taksering 2019 - bruk av formuesgrunnlag vs lokale takster
0 PS192019 PS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ung jobb 2019
0 PS162019 PS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprusting av uteområder skoler og barnehage
0 PS212019 PS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale om salg av aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål kommune Kultur og folkehelse - tilsagn om Holdningsskapende midler - vår 2019 sendt fra Statens vegvesen
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for 2019
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsinnspill fra Salten Regionråd vedrørende viktige fylkesveger for næringstransport i Nordland
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Airbnb rapporter Gildeskål kommune
0 RS332019 RS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra evalueringsmøte - brudd i strøm-, telefon- og nødnett i Beiarn og Gildeskål den 15. februar 2019
0 RS322019 RS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salg av kommunale sjøtomter i Sørarnøy havn
0 RS282019 RS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bodø kommunes innspill - prioritering av utbedringer på viktige fylkesveier med næringstransport
0 RS292019 RS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsinnspill fra Salten Regionråd vedrørende viktige fylkesveger for næringstransport i Nordland
0 RS312019 RS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nye hurtigbåtruter i Gildeskål
0 RS302019 RS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nordland Trafikksikkerhetsutvalg Møteprotokoll 280219
Versjon:5.2.2