eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 07 20191107 07.11.2019 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS972019 PS 97/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rent a chef AS, Skaugvoll - søknad om fast skjenkebevilling
0 PS812019 PS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Eldreråd for perioden 2019-2023
0 PS852019 PS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for perioden 2019-2023
0 PS982019 PS 98/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019
0 PS922019 PS 92/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Salten friluftsråd for perioden 2019-2023
0 PS952019 PS 95/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ballbinge Nordfjorden IL - endringer i prosjektet
0 PS802019 PS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019-2023
0 PS822019 PS 82/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Ungdomsråd for perioden 2019-2021
0 PS832019 PS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt for perioden 2019-2023
0 PS842019 PS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019-2023
0 PS912019 PS 91/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styre til Gildebo boligstiftelse for perioden 2019-2023
0 PS792019 PS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Plan og eiendomsutvalg for perioden 2019-2023
0 PS782019 PS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Levekårsutvalg for perioden 2019-2023
0 PS862019 PS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av viltnemnd for perioden 2019-2023
0 PS872019 PS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Salten IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) for perioden 2019-2023
0 PS1012019 PS 101/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtekter for perioden 2020-2029
0 PS892019 PS 89/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styremedlemmer til Storglomfjordfondet for perioden 2019-2023
0 PS882019 PS 88/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret for Kunnskapssenteret i Gildeskål for perioden 2019-2023
0 PS942019 PS 94/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
0 PS1002019 PS 100/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste
0 PS932019 PS 93/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av barn og unges talsperson for perioden 2019-2023
0 PS962019 PS 96/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om midler fra Bolystfondet - IL Splint
0 PS992019 PS 99/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av endring i Iris Salten IKS sin selskapsavtale
0 PS902019 PS 90/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer Årbokkomiteen for Gildeskålboka for perioden 2019-2023
0 RS402019 RS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innstilling til Iris-fondet 2019
0 RS392019 RS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse vedørende utredning "Ny jernbane Fauske - Tromsø" (Nord-Norgebanen)
0 RS382019 RS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse - forslag til årsbudsjett og økonomiplan fra Salten Brann IKS
0 RS412019 RS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev fra Sørfugløy velforening ang havna-kaia
Versjon:5.2.2