eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 03 01 20160301 01.03.2016 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132016 PS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg i Gildeskål kommune
0 PS32016 PS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk delegasjonsreglement - Gildeskål kommune 2016 - 2020
0 PS142016 PS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereform - tidsplan folkeavstemming
0 PS42016 PS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016
0 PS62016 PS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring av forslag til innretning på havbruksfondet
0 PS92016 PS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overføring av investeringsmidler fra 2015 til 2016
0 PS82016 PS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering 1/2016
0 PS122016 PS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Viltnemd i Gildeskål kommune
0 PS102016 PS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av inntektssystemet - Høringsuttalelse
0 PS22016 PS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet
0 PS12016 PS 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereform, Intensjonsgrunnlag kommunesammenslåing
0 PS72016 PS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videreføring av prosjekt "Samhandling for kommunalt ettervern Rus og psykiatri"
0 PS112016 PS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 2015-2027 - 2. gangs behandling
0 PS52016 PS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interkommunale samarbeidsordninger - Eierstrategier - 2 gangs behandling
0 RS12016 RS 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til aktivitetsplan/innsats for HMTS - miljørettet helsevern 2016
0 RS22016 RS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune
Versjon:5.2.2