eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 09 20210209 09.02.2021 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132021 PS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av kommunens planstrategi
0 PS122021 PS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av ny Coop-butikk, med leiligheter - Inndyr
0 PS82021 PS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra GIFAS om dispensasjon fra arealplanen for å bygge nytt driftsbygg og ny parkeringsplass i Nordvågen
0 PS52021 PS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gildeskål Jeger og Fiskerforening om dispensasjon fra motorferdselsloven for å frakte utstyr til hytter på Sundsfjordfjellet
0 PS112021 PS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt aggregat og uv-anlegg Stjernåga og tetting demning Lauvvatnet
0 PS92021 PS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fradeling av tomt til eiendommens våningshus, gnr. 48 bnr. 15 - Kjelling
0 PS72021 PS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fradeling av skogteig til fritidsbruk - Laksådalen
0 PS102021 PS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020
0 PS42021 PS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon snøscooterkjøring Bodø og Omegns Turistforening, G/B/F 93/1/68
0 PS32021 PS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for bygging nytt næringsbygg på gnr. 72 bnr. 1 - Våg
0 PS62021 PS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gifas om å endre plassering av anlegget i Leirvika, 2.gangs behandling
0 RS412021 RS 41/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig vedtak - klage avvisning på grunnlag av manglende rettslig klageinteresse - G/B 11/2 i Gildeskål tas ikke til følge
0 RS432021 RS 43/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse grunnarbeid, fundamenter og råbygg for bygging av ny butikk for Coop på Inndyr
0 RS272021 RS 27/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Stig Fredriksen G/B/F 93/1/51
0 RS282021 RS 28/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om ny dyrevernnemnd for Salten
0 RS292021 RS 29/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avsluute sak angående pålegg om istandsetting fjøstak
0 RS302021 RS 30/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av fritidsbolig Sørarnøy.
0 RS202021 RS 20/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest med vilkår
0 RS212021 RS 21/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest påbygg bolig Inndyr
0 RS222021 RS 22/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg Stokkbruvika
0 RS232021 RS 23/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Deling av eiendommen G/B 3/23 i Storvik, Gunnar Danielsen m.fl.
0 RS242021 RS 24/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilatelse til tilbygg bolig Sørarnøy.
0 RS252021 RS 25/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning av naust Inndyrs vågen
0 RS142021 RS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fasadeendring Gibos
0 RS152021 RS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark - vedkjøring
0 RS162021 RS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Bjørn Bruvold G/B/F 93/1/90
0 RS172021 RS 17/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 21397 Midt Femris - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278
0 RS422021 RS 42/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport regodkjenning Trafikksikker kommune
0 RS182021 RS 18/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om pålegg og istandsetting av bygninger i Gildeskål
0 RS442021 RS 44/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for gnr 41bnr 19 Hamn i Gildeskål
0 RS342021 RS 34/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomter og bygging av vei - Sørarnøy
0 RS452021 RS 45/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Bård Kjetil Hillestad G/B/F 90/15/9004
0 RS322021 RS 32/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for salg av tomt til Salmatek Eiendom - Inndyr
0 RS332021 RS 33/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av drivstoffcontainer - Skaugvoll
0 RS132021 RS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om tillatelse til tilbygg på stallbygning, g/b 24/5 - Jelstad
0 RS382021 RS 38/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av rorbu med kaifront Hamneset på Skaugvoll.
0 RS402021 RS 40/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom, g/b 24/4 - Jelstad
0 RS462021 RS 46/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret etter melding om samlokalisering av tillatelser innad i samme konsern
0 RS472021 RS 47/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av servicebygg i Storvik
0 RS482021 RS 48/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til endring av bygg innvendig.
0 RS192021 RS 19/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til Naust Breivik Ytterosen
0 RS22021 RS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til naust i Breivik Ytterosen naustområde N2.
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Hanne Myrnes G/B/F 93/1/46
0 RS42021 RS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt for bolig Sørarnøy.
0 RS52021 RS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter
0 RS62021 RS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om forlenget tillatelse til flytebrygge i Vågsosen
0 RS72021 RS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg kummeren
0 RS262021 RS 26/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til Bryggefrembygg Arnøysundet
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om flytting av eksisterende vanninntak i Skaugvollelva i Gildeskål kommune, Nordland - tiltaket er vurdert konsesjonspliktig
0 RS82021 RS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut tillatelse til mindre endring av tillatelse på fasade hytte Sundsfjordfjellet.
0 RS92021 RS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse lagerhall Novik
0 RS102021 RS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Laila Ingeborg Angell G/B/F 93/1/73
0 RS112021 RS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning og tilbygg til bolig Inndyr
0 RS122021 RS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring for transport av ved
0 RS312021 RS 31/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg bolig Sørarnøy
0 RS352021 RS 35/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for bygging av nytt bolighus på Mårnes
0 RS362021 RS 36/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring, Gregor Hiler G/B/F 93/1/93
0 RS372021 RS 37/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring for transport av ved fra G/B 46/13 til 46/33, Arnt Karlsen
0 RS392021 RS 39/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til innbygging av balkong og veranda /fasadeendring
Versjon:5.2.2