eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 08 30 20160830 30.08.2016 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252016 PS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boligpolitisk plan for Gildeskål kommune 2016-2027
0 PS262016 PS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll IKT-plan Gildeskål kommune 2016-2019
0 PS242016 PS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune
0 RS1192016 RS 119/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg hytte
0 RS1202016 RS 120/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, Femris
0 RS1212016 RS 121/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Bygging veg.
0 RS1222016 RS 122/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Lagerbygning
0 RS1232016 RS 123/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å bygge 4 sovehus samt ombygging av venterom på Sørvær.
0 RS1242016 RS 124/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fradeling av tomt
0 RS1622016 RS 162/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av våningshus, Alf-Harry Willumsen
0 RS1382016 RS 138/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen
0 RS1632016 RS 163/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsetting bygging av hytte.
0 RS1642016 RS 164/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse - hytte
0 RS1252016 RS 125/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av bolig Sørarnøy
0 RS1262016 RS 126/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av naust
0 RS1272016 RS 127/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse og igangsetting grunnarbeid
0 RS1282016 RS 128/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til endring av tiltak
0 RS1292016 RS 129/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å bygge garasje og balkong.
0 RS1302016 RS 130/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg eksisterende hytte.
0 RS1312016 RS 131/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Stadfestelse - Vedtak om fjerning av gamle brakker
0 RS1392016 RS 139/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fradeling av næringsareal Ertenvåg havn
0 RS1402016 RS 140/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsynsrapport med vedtak
0 RS1412016 RS 141/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse 8/46
0 RS1322016 RS 132/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, tilleggsjord
0 RS1332016 RS 133/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av nausttomter gnr 82/22
0 RS1182016 RS 118/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på avslått søknad fra Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) om klarering av lokalitet Dalsvika, Gildeskål kommune
0 RS1342016 RS 134/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av naust
0 RS1352016 RS 135/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tilleggstomter, Skålsvik
0 RS1422016 RS 142/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til riving av uthus
0 RS1502016 RS 150/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak rammetillatelse og dispensasjon
0 RS1432016 RS 143/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av naust
0 RS1442016 RS 144/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, mindre endring byggesak Sørvær
0 RS1652016 RS 165/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Riving av bygg Novik
0 RS1452016 RS 145/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av barnehage
0 RS1372016 RS 137/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse vannledning Oldervik- Jelstad
0 RS1542016 RS 154/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse for utlegg in av avløpsledning og oppføring av pumpehus
0 RS1462016 RS 146/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilkobling vann og kloakk
0 RS1472016 RS 147/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Riving av naust og bygging av rorbu.
0 RS1482016 RS 148/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avgjørelse - klage tas ikke til følge
0 RS1172016 RS 117/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Debattgrunnlag høring NOU 2016: 4 Ny kommunelov
0 RS1552016 RS 155/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg Bolig
0 RS1562016 RS 156/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utlegging av flytebrygge, Fridtjof Fredriksen
0 RS1572016 RS 157/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse 8/45
0 RS1582016 RS 158/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsetting bygging av bolig.
0 RS1592016 RS 159/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen for midlertidig utlegging av flytebrygge
0 RS1602016 RS 160/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak flytebrygge Nordvågen
0 RS1612016 RS 161/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av naust
0 RS1512016 RS 151/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvidelse av eksisterende hytte.
0 RS1362016 RS 136/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg bolig
0 RS1522016 RS 152/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak konsesjon, Siv Korsnes
0 RS1532016 RS 153/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse
0 RS1492016 RS 149/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg bolig
Versjon:5.2.2