eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 04 20161004 04.10.2016 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312016 PS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Beate Sørgård på avslag på søknad om bygging av hytte i Stokkbruvik
0 PS302016 PS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for bygging av hytte nærmere vassdrag enn 50 meter
0 PS292016 PS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for bygging av anneks på Risnes
0 PS282016 PS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for bygging av fjøs med leilighet for boligformål
0 RS1722016 RS 172/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse bygging garasje
0 RS1732016 RS 173/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - tillatelse til tiltak
0 RS1792016 RS 179/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1752016 RS 175/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1802016 RS 180/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Seafood Security AS ved lokaliteten Kjerkvika i Gildeskål kommune, Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for lokaliteten Hammarvika i Gildeskål kommune
0 RS1852016 RS 185/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å bygge hall
0 RS1832016 RS 183/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging naust
0 RS1862016 RS 186/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: tilbygg eksisterende hytte.
0 RS1842016 RS 184/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning /nedbrenning av gammelt falleferdig våningshus.
0 RS1822016 RS 182/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1812016 RS 181/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse
0 RS1762016 RS 176/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse naust
0 RS1772016 RS 177/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra meklingsmøte - Utbyggingsområde H77 - Kommuneplanens arealdel- Gildeskål kommune
0 RS1712016 RS 171/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å flytte ildsted
0 RS1872016 RS 187/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse oppfylling av tomt Sundsfjord smolt
0 RS1662016 RS 166/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppfylling og opparbeidelse av tomt.
0 RS1782016 RS 178/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av veg og ny avkjørsel på fv 477
0 RS1672016 RS 167/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av tillatelse
0 RS1682016 RS 168/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fraråding av søknad om endring av art på lokalitet Kjerkvika i Gildeskål kommune , Fraråding av søknad om endring av art på lokaliteten Hammarvika i Gildeskål kommune
0 RS1692016 RS 169/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse tilbygg og anneks
0 RS1742016 RS 174/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1702016 RS 170/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Veier 14/16
Versjon:5.2.2