eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 02 20180502 02.05.2018 08:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202018 PS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Arnøyene båtforening om leie/kjøp av tomt i Sørarnøy havn
0 PS212018 PS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av felles renovasjonsforskrifter for Salten
0 PS192018 PS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Inndyr sentrum, plan for utviklingsprosjekt
0 PS172018 PS 17/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsboliger med heldøgns tjenester på InndyrGodkjenning av skisseprosjekt og videre fremdrift.
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset og Gildeskål kommune
0 PS182018 PS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anbudsrunde for nytt VA bygg gjennomført.
0 PS162018 PS 16/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gildeskål kommunes årsregnskap for 2017
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ung jobb 2018
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Salten
0 PS242018 PS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer av vedtekter Salten Regionråd
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gildeskål kommune.
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2018 - Husbanken
0 PS232018 PS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021
0 PS222018 PS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Ditt Bygg Salten om kjøp av næringsareal i Sørarnøy havn
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representasjon opp mot kommunens politiske og administrative ledelse
0 RS42018 RS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overføring av anleggskonsesjon for Tindåga kraftverk
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse vedrørende administrativ høring på forslag til endringer i buss- og båtruter i Nordland
0 RS32018 RS 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærpolitireformen i Nordland - status og avslutning
Versjon:5.2.2