eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 06 20180206 06.02.2018 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42018 PS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - bygging av firemannsboliger over byggegrensen.
0 PS82018 PS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øyvin Kristiansen søker om dispensasjon fra kommuneplan for å oppføre naust i sin fritidseiendom, Gnr. 84 Bnr. 23, Sørvær
0 PS112018 PS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Evy Åmo om dispensasjon fra arealplanen for fradeling og bygging av bolighus, g/b 79/16 - Sandvika på Sandhornøy
0 PS12018 PS 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fjerning av gatelys på private eiendommer
0 PS142018 PS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016 og 2017
0 PS62018 PS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Olaf Antonsen søker dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av eksisterende stue på sin eiendom Gnr. 72 Bnr.133
0 PS32018 PS 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Finnvikhaugen II
0 PS22018 PS 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Buberget hyttefelt på Oterstranda
0 PS152018 PS 15/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om å fjerne gatelys på privat eiendom - Birger Willumsen
0 PS122018 PS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring -søknad fra Nordlandsnett om en ny 132 kV kraftledning fra Saltstraumen til Sundsfjord , samt bygging av ny transformatorstasjon på Kjelling
0 PS92018 PS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gifas søker om dispensasjon fra kommuneplan for å etablere flytebrygge på Sund Gnr. 27 Bnr. 60
0 PS132018 PS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av nytt bygg - lager og personalrom utestab
0 PS72018 PS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arne Helge Andersen søker dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for oppføring av garasje på eiendom Gnr.1 Bnr.34/40, Grimstad
0 PS102018 PS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Arne Jan Midtigård om fradeling av tilleggsareal til boligeiendom, g/b 82/1 - Sørarnøy
0 PS52018 PS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flytting av firemannsbolig fra Nygård til Inndyr
0 RS12018 RS 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS22018 RS 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS392018 RS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til reviderte hus tegninger på eiendom Gnr.79 Bnr.3, Sandvik
0 RS402018 RS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlengelse av gitt tillatelse av flytebrygge i Sørfugløy havn
0 RS422018 RS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis IG2 for deler av tiltaket som omsøkt på eiendom Gnr. 3 Bnr. 18
0 RS432018 RS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS442018 RS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av ansvarsrett
0 RS142018 RS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- søknad om utslippstillatelse
0 RS362018 RS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Endring av tillatelse på carport/garasje og plasthall.
0 RS372018 RS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS352018 RS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd
0 RS382018 RS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg
0 RS252018 RS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av utmarksteig, g/b 73/12 - Mårnes
0 RS332018 RS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg på Gnr. 60 Bnr. 8, Våtvik
0 RS342018 RS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse for hele tiltaket på Gnr. 25 Bnr. 575, firemannsbolig på Inndyr
0 RS412018 RS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Endre Nordgård G/B/F 93/1/48
0 RS312018 RS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendom Gr. 48 Bnr. 24, Kjelling- østre
0 RS272018 RS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS282018 RS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om sanitærabonnement
0 RS292018 RS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg på Gnr. 18 Bnr.100, Frivikhaugen
0 RS222018 RS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS232018 RS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av enebolig på eiendom Gnr. 53 Bnr.121, Nygård
0 RS132018 RS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- søknad om sanitærabonnement
0 RS242018 RS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av rorbu på Gnr. 60 Bnr. 23, våtvik
0 RS302018 RS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, salg av Løksøya g/b 85/1 - Fleinvær
0 RS322018 RS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis rammetillatelse for påbygg til eksisterende bolig
0 RS152018 RS 15/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om rammetillatelse og igangsettingstillatelse for grunnarbeid
0 RS32018 RS 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Katrine Bjørhusdal for erverv av gnr 4/9 i Fleinvær
0 RS42018 RS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Martin Kåre Øvrebø G/B/F 93/1/24
0 RS162018 RS 16/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Steinar Pettersen G/B 45/1
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlengelse av tillatelse, Skjellvik hytteområde
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til søknad om utlegging av flytebrygge- Sør-Arnøy havn
0 RS72018 RS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VA ledninger på sandhornøya
0 RS172018 RS 17/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Sølvi og Stein Dahle - Kisfjellet 45/3
0 RS182018 RS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, gnr 57/19 - Finset
0 RS192018 RS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Stig Furebotten - 93/1/90
0 RS82018 RS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av fritidsbolig eiendom Gnr. 91 Bnr.17, Femris
0 RS92018 RS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS202018 RS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS102018 RS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, gnr 56/4 - Telnes
0 RS112018 RS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS262018 RS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS212018 RS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fornyet tillatelse til flytebryggeanlegg i Sørfugløy fiskerihavn
0 RS122018 RS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Riving av fjøs på Gnr. 24 Bnr. 9, Jelstad
Versjon:5.2.2