eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 17 20180417 17.04.2018 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222018 PS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Werner Tvenning søker om dispensasjon fra kommune plan for å bygge vei og kai med flytebrygge på Gnr. 20 Bnr. 3, Sørfinnset
0 PS202018 PS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Eukaryo om dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen for etablering av kai og flytebrygge
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Marit Maarnes m.fl. om dispensasjon fra arealplanen for deling av eiendommen gnr 73/6 - Mårnes
0 PS182018 PS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Isabel B. Hansen søker om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser på eiendom g/b 25/572, Inndyr
0 PS212018 PS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Eva K. Åmo på avslag på søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt, gnr 79/16 - Sandvik
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Karl Hermann Blix på vedtak om riving/endring av naust på gnr 57/28 - Finset
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Anne Wiik om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om gesimshøyde for å bygge bolig på g/b 25/598 - Inndyr
0 PS192018 PS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for oppføring/beholde oppsett av grillhytte.
0 PS232018 PS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Olaf Antonsen på avslag på søknad om tilbygg på g/b 72/133 - Limskjærneset
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2017 for Teknisk
0 PS242018 PS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra eksist. reguleringsplan for fradeling av nausttomt i LNFR-område på Nord-Arnøya
0 RS772018 RS 77/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates endring av gitt tillatelse på eiendom g/b 53/45, Nygård, tiltakshaver Bodil Annie Angelsen
0 RS852018 RS 85/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates IG for tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner som omsøkt på G/B 81/ 12
0 RS592018 RS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fradeling av hyttetomt i felt FB9 i reguleringsplan Lakshaugen Nord fra G/B 18/12
0 RS482018 RS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Belastningsfullmakt og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet i 2018 - Med kommunevis fordeling av landbrukspolitiske virkemidler
0 RS492018 RS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning av gammel fjøsbygning og bygging av garasje på gnr 53/16 Nygårdveien 115 8120 Nygårdsjøen hos tiltakshaver Vidar Nordang og Kristin lind Nordang.
0 RS602018 RS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt på eiendom Gnr. 81 Bnr.114, Nordarnøy, tiltakshaver, Aslak Ringstad
0 RS672018 RS 67/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt på eiendom Gnr. 81 Bnr.115, Nordarnøy, tiltakshaver Ole Kyrre Skavhaug
0 RS922018 RS 92/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, Thomas B. Fallmyr, g/b 24/12 - Jelstad
0 RS742018 RS 74/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av nausttomt, g/b 19/1 - Seljesethsundet
0 RS822018 RS 82/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til oppføring av garasje/bod på eiendom G/ 1/34 og 40, Grimstad, tiltakshaver Arne Helge Andersen
0 RS832018 RS 83/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det forlenges tillatelse til flytebrygge på g/b 65/8, Kvarsnes, tiltakshaver Anita Kvarsnes og Jonny Steinbakk
0 RS912018 RS 91/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for frakt med snøscooter
0 RS842018 RS 84/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til å etablere flytebrygge/bølgedempere på Sund g/b 27/60
0 RS902018 RS 90/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til tilbygg på eiendom g/b 60/8, Våtvik, tiltakshaver Eilif Egil Johnsen
0 RS892018 RS 89/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til anneks/utebod på eiendom g/b 87/33, Mevær, tiltakshaver Børge Janson
0 RS882018 RS 88/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig tillatelse til oppankring av konstruksjon i Kjervika, Saurnes
0 RS872018 RS 87/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis Igangsettningstillatelse til påbygg på G/B 52/34, Saura, tiltakshaver Anne Engan Djupvik
0 RS662018 RS 66/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis IG2 for deler av tiltaket på eiendom Gnr. 21 Bnr. 91/92
0 RS552018 RS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark
0 RS932018 RS 93/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utslipp til tett tank med nivåvarsler
0 RS942018 RS 94/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å formalisere allerede byggede boder i tilknytning til flytebryggen
0 RS502018 RS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark
0 RS762018 RS 76/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse
0 RS472018 RS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt på eiendom Gnr. 81 Bnr.114, Nordarnøy, tiltakshaver Øystein Hoel
0 RS462018 RS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til tilbygg på gnr. 22 Bnr.10, tiltakshaver Torunn Løkås
0 RS612018 RS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til bruksendring til restaurant til to tilgjengelighet leilighets bygning på Gnr. 81 Bnr. 12, Nordarnøy, tiltakshaver ArnøyBYGG AS
0 RS562018 RS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning av bolig og uthus på gnr 19 bnr 12 Nordmarkveien 4 Sørfinnset. tiltakshaver Tord Ueland Kolstad og Ivar Thorsen Jensen.
0 RS622018 RS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fornyet tillatelse til flytebrygge
0 RS682018 RS 68/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Ken Roar Sandberg G/B/F 93/1/14
0 RS692018 RS 69/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Runar Eilertsen
0 RS752018 RS 75/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis utslippstillatelse på eiendom G/B 46/78, Kjøpstad, tiltakshaver Odd- Ivar Sørvik
0 RS732018 RS 73/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål Forskningsstasjon AS - avslutting av klagesak
0 RS862018 RS 86/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overføring av anleggskonsesjon for Tindåga kraftverk
0 RS702018 RS 70/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til oppføring av firemannsbolig på Gnr. 53 Bnr. 125, Nygårdsjøen, Tiltakshaver Gildeskål kommune
0 RS452018 RS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til rivning av naust på 30 m² på eiendom Gnr. 82 Bnr. 265, Sør Arnøy, tiltakshaver Birthe Helen Pettersen
0 RS572018 RS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, andeler i et sameie - g/b 33/2 - Vindvik
0 RS712018 RS 71/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for bygging av nytt produksjonsbygg gnr 40 bnr 36 til Sundsfjord smolt.
0 RS782018 RS 78/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt til hall g/b 25/336, Inndyr, tiltakshaver Gildeskål kommune
0 RS632018 RS 63/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til fritidsbolig på eiendom Gnr. 72 Bnr. 218, Finnvikhaugen
0 RS582018 RS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til endring av ansvarsrett som omsøkt på eiendom Gnr. 81 Bnr. 113 og Bnr.114, Nordarnøy, tiltakshaver Linda og Øystein Hoel
0 RS512018 RS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til endring av ansvarsrett som omsøkt på eiendom Gnr. 81 Bnr.114, Nordarnøy, tiltakshaver Aslak Ringstad
0 RS522018 RS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til endring av ansvarsrett som omsøkt på eiendom Gnr. 81 Bnr.115, Nordarnøy, tiltakshaver Ole Kyrre Skavhaug
0 RS642018 RS 64/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark
0 RS532018 RS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Gisle Kofoed G/B/F 93/1/45
0 RS542018 RS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt på eiendom Gnr. 72 Bnr. 215, Finnvikhaugen, tiltakshaver Roar Seljesæter
0 RS722018 RS 72/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark
0 RS792018 RS 79/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS652018 RS 65/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis midlertidig brukstillatelse på Gnr. 72 Bnr. 200, Finnvikhaugen, tiltakshaver Tor Gunnar Hillestad
0 RS802018 RS 80/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på G/B 84/60, Fleinvær, tiltakshaver Per Arne Berg
0 RS812018 RS 81/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt til eiendom g/b 35/4, Tverlien, tiltakshaver Thor Dagfinn Hansen
Versjon:5.2.2