eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 29 20180529 29.05.2018 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352018 PS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gifas søker om dispensasjon fra kommuneplan for forlengelse av flytebrygge/bølgedemper på Sund g/b 27/60
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Werner Tvenning om dispensasjon fra kommuneplanen for å etablere kai, flytebrygge og vei på gnr 20/3, Sørfinnset
0 PS362018 PS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Kjell Wiik m.fl. om dispensasjon fra arealplanen for å etablere bryggeanlegg, g/b 26/2 - Gildeskål
0 PS332018 PS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Arve Hansen m.fl om deling av eiendommen gnr 25/3 - Oldervika
0 PS372018 PS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Sture Jensen om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og fra reguleringsplankrav for utvidelse av biloppstillingsplass, g/b 15/12 - Oterstranda
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til endring av plassering firemannsbolig Inndyr
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av søknader om overtakelse av private veier
0 PS392018 PS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2018
0 PS322018 PS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av kommunal planstrategi - første utkast til høring
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planprogram - Reguleringsplan for Feøya oppdrettsanlegg
0 PS342018 PS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra Eva Nesje om å få beholde oppsatt grillhytte i område avsatt til naustformål
0 RS1102018 RS 110/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates ny plassering av naust på eiendom g/b 63/24, tiltakshaver Nutti Vollan
0 RS1092018 RS 109/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fornyet tillatelse til flytebryggeanlegg i Yttersosen på Sandhornøy g/b 72/184
0 RS1002018 RS 100/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til endring av gitt tillatelse
0 RS962018 RS 96/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates oppføring av naust på eiendom g/b 84/23, Fleinvær, tiltakshaver Øyvind Kristiansen
0 RS972018 RS 97/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut IG3 for restaurantbygg godkjennes på g/b 81/12, Nordarnøy, tiltakshaver ArnøyBYGG AS
0 RS1032018 RS 103/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av skogteiger, Ertenvåg
0 RS1112018 RS 111/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse godkjennes på eiendom G/B 82/55, sør-Arnøy, tiltakshaver Sten Anfeldt Nilsen
0 RS1122018 RS 112/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis rammetillatelse & IG for grunnarbeid for oppføring av enebolig på g/b 25/598, Inndyr, tiltakshaver Anne Wiik
0 RS1062018 RS 106/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gitt dispensasjon for utvidelse av mønehøyde og tillatelse til bygging av garasje.
0 RS1162018 RS 116/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom g/b 72/198, tiltakshaver Sandhorn Utvikling AS
0 RS1082018 RS 108/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til fritidsbolig på eiendom g/b 72/219, Finnvikhaugen
0 RS1012018 RS 101/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fritak fra tvungen renovasjon
0 RS1022018 RS 102/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fradeling av nausttomt i regulert område på G/B 21/55 - Skauvoll
0 RS1132018 RS 113/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til endring av takfasade på fjøsbygning for at den skal brukes til stall.
0 RS1072018 RS 107/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for tilbygg på eiendom g/b 8/18, tiltakshaver Arne Schwenke
0 RS1142018 RS 114/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruksendring av første etasje av enebolig gnr 25 95/45 Inndyrveien 109, tiltakshaver Per Harald Eriksen.
0 RS1042018 RS 104/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes oppføring av tilbygg på g/b 72/133, tiltakshaver Olaf Antonsen
0 RS952018 RS 95/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates utvidelse av terrasse på eiendom g/b 25/586, tiltakshaver Bjørg H. Bergseter
0 RS992018 RS 99/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny plassering godkjennes på eiendom g/b 63/25, tiltakshaver John Inge Abelsen
0 RS982018 RS 98/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates tilbygg på Nordlandshus på eiendom g/b 52/17. Saura, tiltakshaver Jon Tryggestad
0 RS1152018 RS 115/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes oppføring av anneks på eiendom g/b 81/84, Nordarnøy, tiltakshaver Berit Anne Sennesvik
0 RS1052018 RS 105/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse & IG for grunnarbeid godkjennes på eiendom G/B 81/12, Nordarnøy, tiltakshaver ArnøyBYGG AS
Versjon:5.2.2