eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 10 20151110 10.11.2015 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482015 PS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Beredskapsplan akutt forurensning - Salten IUA
0 PS492015 PS 49/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangs behandling - Hestøysund-Kråkøya-Hestøya reguleringsplan, planid 201011
0 PS512015 PS 51/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon - Fritidsbolig + anneks Eldrevika Gnr/Bnr 62/8 - Kurt Vidar Nilsen
0 PS522015 PS 52/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak angående bygging av fritidsbolig Storvik
0 PS532015 PS 53/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag Trafikksikkerhetsplan 2016-2019
0 PS502015 PS 50/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg
0 PS542015 PS 54/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om å gi dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt på Nygård
0 PS552015 PS 55/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. gangs behandling - mindre reguleringsendring Stabbursvingen, Kjelling
0 PS562015 PS 56/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om konsesjon for erverv av g/b 47/7 på Kjelling
0 PS572015 PS 57/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 3. gangs behandling - Revidering reguleringsplan Skauvolløya, planid 201202
0 PS592015 PS 59/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019
0 PS582015 PS 58/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny søknad om pir og flytebryggeanlegg, Rune Hanssen
0 RS932015 RS 93/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av Hytte.
0 RS902015 RS 90/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak tilbygg fjøs som skal brukes til stall
0 RS912015 RS 91/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest
0 RS922015 RS 92/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av garasje
0 RS942015 RS 94/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling, Ove-Tor Olaussen
0 RS842015 RS 84/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bolig Storvik
0 RS852015 RS 85/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Restaurering /ombygging hytte
0 RS892015 RS 89/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om endring av tillatelse
0 RS822015 RS 82/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak endring av ansvarsretter
0 RS832015 RS 83/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra byggemøte
0 RS882015 RS 88/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av garasje
0 RS872015 RS 87/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kartlegging av fuglefaunaen på Saura-halvøya
0 RS812015 RS 81/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FERDIGATTEST GITT
0 RS512015 RS 51/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest Gitt
0 RS782015 RS 78/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak tilbygg fritidsbolig
0 RS792015 RS 79/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak Sandhornøy Gård AS
0 RS802015 RS 80/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av garasje
0 RS862015 RS 86/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg fritidsbolig Hustad
0 RS522015 RS 52/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak:Bygging av Garasje
0 RS532015 RS 53/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak tillatelse for midlertidig plassering av hall.
0 RS542015 RS 54/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om skjøtselstiltak i Øya/Langholmen landskapsvernområde 2015
0 RS552015 RS 55/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsetting bygginga av hytte
0 RS562015 RS 56/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest Sauna Fleinvær
0 RS572015 RS 57/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om salg av tilleggsareal til Sten Tennfjord
0 RS582015 RS 58/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg fjøs til bruks om garasje og redskaper.
0 RS592015 RS 59/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nova Sea AS - søknad om tillatelse til fortsatt produksjon ved lokalitet 11119 Arnøysundet i Gildeskål kommune
0 RS432015 RS 43/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av pumpehus og bad
0 RS442015 RS 44/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS452015 RS 45/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om riving eller sikring
0 RS462015 RS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg HYTTE
0 RS472015 RS 47/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om forlengelse av tillatelse, Nygårdsjøen båtforening
0 RS482015 RS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest GITT
0 RS492015 RS 49/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg Hytte
0 RS502015 RS 50/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gitt tillatelse av endring
0 RS632015 RS 63/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av bolig Inndyr
0 RS642015 RS 64/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging hytte Finnvikhaugen
0 RS652015 RS 65/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av naust
0 RS662015 RS 66/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse for gnr 62 br8
0 RS772015 RS 77/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- søknad om utslippstillatelse
0 RS672015 RS 67/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg bolig
0 RS602015 RS 60/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse
0 RS612015 RS 61/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for utvidelse av hytte
0 RS622015 RS 62/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av balkong
0 RS762015 RS 76/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest GITT
0 RS682015 RS 68/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av fritidsbolig Frivikhaugen Sandhornøy
0 RS692015 RS 69/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tilleggsareal til boligtomt gnr 21/104
0 RS702015 RS 70/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak feste av nausttomt i Storvik havn, Reidun Sandberg
0 RS712015 RS 71/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av garasje og bod
0 RS722015 RS 72/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om miljøtilskudd 2015
0 RS732015 RS 73/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse tilbygg bolig
0 RS742015 RS 74/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av hytte vindvik
0 RS752015 RS 75/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak endring av tillatelse Melding om vedtak endring av tillatelse
Versjon:5.2.2