eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 10 09 20181009 09.10.2018 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan for Skeineshaugen for bygging av nytt hybelhus
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gregor Hiler om dispensasjon fra arealplanen for bygging av hytte på G/B/F 93/1/93 - Sundsfjordfjellet
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Arve Hansen m.fl om deling av eiendommen gnr 25/3 - Oldervika
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplaner for bygging av nye omsorgsboliger
0 PS512018 PS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny forskrift om slamavskillere mm.
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Inndyr Vel om dispensasjon fra arealplanen for å oppføre gapahuk ved Storgjerdsvatnet
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evjen Wilfred søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Skaugvollhalvøya for å etablere flytebrygge på G/B 21/34
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gigante Offshore AS om oppdrettslokalitet ved Fugløya
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplanen for "Sørarnøy havn" for fradeling av tilleggsareal til eiendommen G/B 82/362 på Buskjæret
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av kommunal planstrategi
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Edgar Skorbakk - dispensasjon barmarkkjøring
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017 og 2018
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering - Kommunal forskrift om Snøskuterløype på Sundsfjordfjellet
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Saura helselag søker om dispensasjon fra kommuneplan på G/B 52/7 for oppføring av gapahuk
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan for tilknytning til kommunal flytebrygge på Sør- Arnøy
0 RS1722018 RS 172/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak flytebrygge Skjellevika
0 RS1872018 RS 187/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av eksisterende bygg, Karl-Vidar Korsnes
0 RS1302018 RS 130/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Utbygg - 72/133 - Limskjærneset - Gildeskål - Stadfesting
0 RS1412018 RS 141/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomter/parseller fra eiendommene G/B 81/1 og 81/12 på Nordarnøy - Arnøybygg AS/Arnøy Brygge AS
0 RS1422018 RS 142/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomt for eksisterende naust fra eiendommen G/B 63/10, 11 i Skjelvik - Kjell Odding mfl.
0 RS1432018 RS 143/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Seksjonering av eiendommen G/B 79/74 i en boligseksjon og en næringsseksjon - Roger Krokstrand, Sandvik
0 RS1442018 RS 144/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til forlengelse av flytebryggeanlegg
0 RS1452018 RS 145/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, dispensasjon fra arealplanen for bygging av vei, kai og utlegging av flytebrygge, gnr 20/3 - Skjellevika
0 RS1462018 RS 146/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av utmarksparsell på Rensøya G/B 82/39 til landbruksformål for Victor og Torunn Hilling, Sørarnøy
0 RS1472018 RS 147/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av hyttetomt nr. 36 i Storvassfjell hytteområde G/B 93/1 - Gregor Hiler
0 RS1482018 RS 148/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggsareal til eiendommen G/B 81/84 fra eiendommen G/B 81/1 - Nordarnøy - John Kristian Karlsen
0 RS1492018 RS 149/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse for Arnøy Brygge AS G/B 81/12
0 RS1502018 RS 150/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av nausttomter i Storvik havn G/B 3/76
0 RS1512018 RS 151/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse brakkerigg
0 RS1522018 RS 152/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av 2 boligtomter fra eiendommen G/B 53/96 for bygging av 2 stk. 4-manns boliger
0 RS1532018 RS 153/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dobbelgarasje godkjennes på eiendom G/B 25/171, tiltakshaver Eirik Andre Andersen og Hans Ivar Hansen
0 RS1542018 RS 154/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av parseller fra eiendommen G/B 82/334 - "Søriparten" på Sørarnøy
0 RS1552018 RS 155/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av uteareal til garasjetomt/carport på eiendommen G/B 25/141
0 RS1562018 RS 156/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vinterhage godkjennes på eiendom G/B 47/2, tiltakshaver Einar Svein Pedersen
0 RS1572018 RS 157/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom G/B 21/51, tiltakshaver Roger Henriksen
0 RS1582018 RS 158/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1592018 RS 159/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av anneks
0 RS1602018 RS 160/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning av personalbygg og lagerbygg godkjennes på eiendom G/B 25/336, tiltakshaver Gildeskål kommune
0 RS1612018 RS 161/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom G/B 21/49 på Skaugvoll, tiltakshaver Bjarne Markus Jonassen
0 RS1622018 RS 162/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringsmelding godkjennes på eiendom G/B 21/49 og endring av ansvarsrett
0 RS1742018 RS 174/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlengelse av flytebrygge/bølgedempere godkjennes på Sund G/B 27/60, tiltakshaver Gildeskål forskningsstasjon AS
0 RS1632018 RS 163/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til terrasse bygging på Nygårdsjøen G/B 53/32 - Renate Johansen
0 RS1772018 RS 177/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1832018 RS 183/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av nausttomt fra eiendommen G/B 81/18 mm
0 RS1342018 RS 134/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å fradele 3 hyttetomter fra G/B 79/1 i Sandvika på 1 dekar hver.
0 RS1732018 RS 173/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatselse til å arealoverføre fra G/B 26/14 til G/B 26/65 på Flathaugen
0 RS1352018 RS 135/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lagerbygg godkjennes på eiendom g/b 81/12, Nordarnøy. tiltakshaver ArnøyBYGG AS
0 RS1362018 RS 136/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis midlertidig brukstillatelse på G/B 72/200 , Finnvikhaugen, tiltakshaver Espen Limstrand
0 RS1842018 RS 184/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomt for næringsbygg fra eiendommen G/B 79/3 i Sandvik
0 RS1372018 RS 137/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av industritomt fra eiendommene; G/B 40/3 og 40/33 i Sundsfjord
0 RS1382018 RS 138/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Seksjonering av eiendom G/B 51/16 i Gildeskål kommune
0 RS1392018 RS 139/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes endring av ansvarlig søker på eiendom G/B 21/51
0 RS1402018 RS 140/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar - søknad om sanitærabonnement
0 RS1852018 RS 185/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes fritidsbolig/sjøhus på eiendom G/B 82/265, Sør- Arnøy, tiltakshaver Birthe Helen Pettersen
0 RS1702018 RS 170/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse godkjennes på eiendom G/B 18/171, tiltakshaver Johnny Kristensen - Lakshaugen, Oterstranda, tomt FB9
0 RS1322018 RS 132/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut To tilbygg godkjennes på eiendom G/B 21/35, tiltakshaver Anne-Grete Embrå
0 RS1332018 RS 133/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skadefelling grågås
0 RS1942018 RS 194/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning
0 RS1972018 RS 197/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig brukstillatelse gis til miniboliger på våg G/B 72/216 - Gildeskål kommune
0 RS1962018 RS 196/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppføring av tilbygg på Fleina G/B 83/25 godkjennes - Ronny Michal Strand
0 RS1272018 RS 127/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1752018 RS 175/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig godkjennes som omsøkt på eiendom G/B 72/196, tiltakshaver Gøran Aamodt
0 RS1692018 RS 169/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruksendring godkjennes på eiendom G/B 87/14, tiltakshaver Wojciech Orzechowski
0 RS1282018 RS 128/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - søknad om konsesjon fra Øyvind Rørmark på erverv av gnr 70/28 - Hustad
0 RS1292018 RS 129/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Korrigering av gitt ferdigattest på eiendom G/B 8/34, tiltakshaver Bernt Moen
0 RS1822018 RS 182/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse for oppsett av bygg for smoltproduksjon til Sundsfjord Smolt As
0 RS1882018 RS 188/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til eiendom G/B 63/24
0 RS1712018 RS 171/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om ferdigattest.
0 RS1862018 RS 186/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak - Byggesak - Endring av eksisterende naust - 57/28 - Finnset - Gildeskål - Stadfestelse av kommunens vedtak
0 RS1312018 RS 131/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av naust på eiendom G/B 63/4 - John Inge Abelsen
0 RS1952018 RS 195/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring godkjennes på G/B 79/70 - Øystein Rannestad
0 RS1892018 RS 189/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1922018 RS 192/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om landingstillatelse med helikopter
0 RS1932018 RS 193/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringstillatelse godkjennes som omsøkt på G/B 25/336 - Gildeskål kommune
0 RS1902018 RS 190/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stadfestelse av kommunens vedtak - Klage - Dispensasjon fra arealplanen - Fradeling og oppføring av bolighus - 79/16 - 79/23 - Sandvika - Gildeskål
0 RS1912018 RS 191/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling
0 RS1762018 RS 176/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt på eiendom g/b 81/12, tiltakshaver ArnøyBYGG AS
0 RS1642018 RS 164/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av boligtomt, gnr 73/6 - Mårnes
0 RS1782018 RS 178/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner på eiendom g/b 81/12 på Nordarnøy, tiltakshaver ArnøyBYGG AS
0 RS1982018 RS 198/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, gnr 52/27, 44 og 87 - Saura
0 RS1992018 RS 199/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar-søknad om utslippstillatelse
0 RS1652018 RS 165/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- søknad om utslippstillatelse
0 RS1792018 RS 179/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av eiendom G/B 25/33, som tilleggsareal til G/B 25/70 og 591 på Inndyr
0 RS2002018 RS 200/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes utskifting av eternitrør på Sund, tiltakshaver Gildeskål kommune
0 RS1662018 RS 166/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon til Per Willumsen for erverv av andeler i gnr 48/27 - Kjelling
0 RS1672018 RS 167/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om midler til beiting i Øya/Langholmen landskapsvernområde 2018 - Gildeskål
0 RS1172018 RS 117/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sanitærabonnement til offentlig vannforsyning godkjennes på eiendom G/B 27/98
0 RS1182018 RS 118/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Ferdigattest Gitt
0 RS1192018 RS 119/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut melding endring av ansvarsrett
0 RS1682018 RS 168/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, Anna og Bjørn Olav Jelstad, gnr 21/7 - Skaugvoll
0 RS1202018 RS 120/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av hyttetomt, gnr 83/9 - Fleina
0 RS2012018 RS 201/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- Klage søknad om utslippstilltalese deres ref 2017/153
0 RS1212018 RS 121/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse for helikopterfrakt
0 RS1222018 RS 122/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar-søknad om utslippstillatelse
0 RS1232018 RS 123/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eukaryo - utlegging av flytebrygge i Vågsosen havn
0 RS1802018 RS 180/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byggetillatelse gis på eiendom G/B 83/9 for oppføring av fritidsbolig, tiltakshaver Tom Jørgen Pedersen
0 RS1812018 RS 181/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byggetillatelse for hele tiltak godkjennes som omsøkt på eiendom G/B 27/98, tiltakshaver Stein Viggo Sandvik
0 RS1242018 RS 124/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis midlertidig brukstillatelse på Gnr. 81 Bnr. 12, Nordarnøy, tiltakshaver ArnøyBYGG AS
0 RS1252018 RS 125/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, Olav Martin Jentoft, gnr 21/111 - Skaugvoll
0 RS1262018 RS 126/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis dispensasjon fra reguleringsplan om byggelinje for oppføring av terrasse som omsøkt
Versjon:5.2.2