eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 30 20190130 30.01.2019 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112019 PS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt - taksering 2019 - bruk av formuesgrunnlag vs lokale takster
0 PS12019 PS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre reguleringsendring for Solvikhaugen II
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Moan Steinbrudd
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Større reguleringsendring for Stabbursvingen
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt og bygging av bolighus, gnr 73/58 - Mårnes
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gregor Hiler om dispensasjon fra arealplanen og bebyggelsesplan for Storvassfjell hytteområde - Sundsfjordfjellet
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens arealdel, vedtak angående område H77 i Skjellvik
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Terje Storjord søker om dispensasjon fra reguleringsplan om byggegrense for å sette opp en garasje som omsøkt på G/B 25/ - Terje Storjord
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Wojciech Orjchowski søkes om dispensasjons fra kommuneplanens arealdel for å etablere naust/båthus med flytebrygge på G/B 87/3
0 PS52019 PS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan Risneset hytteområde - John Olaf Johansen
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reidar Stenmark søker om dispensasjon fra reguleringsplan for å legge rette for flere bobiloppstillingsplasser og avsette et boligområde til friareal på Hustad G/B 70/7
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Nordlandsnett AS om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av areal for å bygge ny transformatorstasjon på Kjelling
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Eiolf Larsen på ileggelse av overtredelsesgebyr, byggesak Skjellevika
0 RS562019 RS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringstillatelse godkjennes som omsøkt på G/B 87/14 - Wojciech Orzechowski
0 RS782019 RS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse for bygging av Garasje/carport samt rivning av brakkerigg på eiendom 25/555 Inndyr Industriområde
0 RS302019 RS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon til Arne Jan Midtigård for erverv av gnr 82/15, 30, 78 - Sørarnøy
0 RS842019 RS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes endring av ansvarsrett på G/B 11/31
0 RS852019 RS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til oppføring av fritidsbolig på G/B 11/31 - Bent Aksel Nilsen
0 RS472019 RS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Bjørn Sandberg G/B/F 93/1/42
0 RS482019 RS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivning av 2 bygg og garasje/uthus på G/B 25/298 ,312 godkjennes - Gildeskål kommune
0 RS492019 RS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Mariann Krogh og Roger Balstad Krogh, gnr 3/25 - Storvik
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg hytte
0 RS672019 RS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for oppføring av miniboliger på Våg - Gildeskål kommune
0 RS632019 RS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av rorbuer på Nord- Arnøy G/B 81/12 - ArnøyBYGG AS
0 RS802019 RS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av bebygd nausttomt i område N09, Forstranda fra eiendommen G/B 9/4 - Berit Taihaugen
0 RS822019 RS 82/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev med rapport til alle kommuner og interkommunale selskaper
0 RS832019 RS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ad søknad om produksjonstilskudd 2018
0 RS762019 RS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsyn med vannforsyningssystemenes prøvetakingsplaner i 2019
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Sjøgutt AS, gnr 84/5 - Helløya
0 RS512019 RS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tomt til eksisterende naust, gnr 2/5, 27 - Mevik
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av parseller fra gnr 3/2 - Storvik
0 RS392019 RS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Anne Marit F. Moe - G/B/F 93/1/94
0 RS522019 RS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjenning av nydyrking, gnr 82/22/1 - Sørarnøy
0 RS752019 RS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram
0 RS502019 RS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overprøving av vedtak i kommunen - vedtak om deling av gnr/bnr 25/3 i Gildeskål
0 RS462019 RS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Johnny Steinbakk G/B 65/8
0 RS542019 RS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Støtte til tiltak mot fremmede skadelige planter
0 RS812019 RS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fradeling av boligtomt på Inndyr fra G/B 25/46
0 RS722019 RS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppgradering av gårdsvei og bygging av ny vei på egen eiendom
0 RS662019 RS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Purring på svar på brev ang. forsøpling
0 RS412019 RS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegert vedtak - tilleggstomt til SA-FISH AS
0 RS622019 RS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlengelse av gitt tillatelse til flytebryggeanlegg G/B 82/53 og 82 /153- Steinar Andreassen
0 RS442019 RS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Hans Einar Eilertsen - vedtransport
0 RS382019 RS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fornyet tillatelse til flytebryggeanlegg på Sør- Arnøy G/B 82/330
0 RS422019 RS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Kari Vold Jensen - gnr 91/1 - Femris
0 RS772019 RS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om sanitærabonnement G/B 82/346
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til å etablere flytebrygge på Skaugvoll halvøy G/B 21/73
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen G/B 20/27, som tilleggsareal for eiendommen G/B 20/22 - Ronald Jørgensen
0 RS732019 RS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen G/B 20/3 til eiendommen G/B 20/22 Hege Tvenning Granberg mfl.
0 RS452019 RS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Jon Vestengen G/B/F 93/1/83
0 RS532019 RS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for bygging av Tindåga og Breivikelva kraftverk
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av ansvarsrett godkjennes G/B 82/345
0 RS282019 RS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av kai, landgang og flytebrygge godkjennes som omsøkt på Vindvik G/B 33/1 - Kjell Vindvik
0 RS682019 RS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for oppføring av enebolig G/B 26/65 - Inger Marianne Wiik
0 RS292019 RS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for boligbygging på Sør- Arnøy G/B 82/345 - Håkon Johan Netskar
0 RS342019 RS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Magne Haugen - G/B/F 93/1/37
0 RS552019 RS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt til fritidsbolig på G/B 72/196 - Gøran Aamodt
0 RS402019 RS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon leiekjøring med snøscooter - Glomfjord røde kors hjelpekorps
0 RS312019 RS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Sølvi og Stein Dahle - Kisfjellet G/B 45/3
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Kjersti Strandås og Arve Nilsen G/B 35/1/1
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Trond A. Thoresen - G/B/F 93/1/18
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Steinar Pettersen - G/B 45/1
0 RS572019 RS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjonssøknad fra Bent Aksel Nilsen og Tove Unosen for erverv av gnr 10/1 og 9/5 - Forstranda
0 RS582019 RS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Torbjørn Johannessen - G/B/F 93/1/71
0 RS322019 RS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Gunnar Ueland - G/B/F 93/1/39
0 RS332019 RS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Kurt Johansen - G/B 93/5
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Andreas Johansen - G/B/F 93/1/25
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Tor Griegel - G/B/F 93/1/49
0 RS642019 RS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Bjarne Flaat - G/B/F 93/1/30
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Vidar K. Hansen - G/B/F 93/1/76
0 RS692019 RS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Lorents Lorentsen - GB/F 93/1/41
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av fritidsbolig på G/B 72/219 - Anita Kransvik
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Kjell Andreassen - G/B/F 93/1/73
0 RS652019 RS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Aleksander Myrvang - G/B/F 93/1/22
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Jarle Drevland - G/B/F 93/1/63
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Erlend Hansten G/B/F 93/1/80
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - John Inge Aadahl - G/B/F 93/1/55
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Tor Linde - G/B F 93/1/28
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Bjørn Ågnes - G/B 93/1/11
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Magne Norum - G/B/F 93/1/43
0 RS352019 RS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Karl Chr. Hals - G/B/F 93/1/4
0 RS702019 RS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for oppføring av enebolig på G/B 81/29 - Frank Runar Nilsen
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringstillatelse godkjennes på G/B 82/55 - Sten Anfeldt Nilsen
0 RS712019 RS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for bruksendring fra naust til fritidsbolig på G/B 82/356 - Tone Lise Jacobsen
0 RS602019 RS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Justering av nausttomter i område N2 på eiendommen G/B 21/34 - på Skauvoll - Harry Nymo, Bodø
0 RS612019 RS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut IG godkjennes for deler av tiltaket på G/B 18/171 - Johnny Kristensen
0 RS792019 RS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av uthus/anneks og tilbygg på hytte.
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt for lagerhall på G/B 53/122 - Nygårdsjøen utleiebygg AS
0 RS592019 RS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes oppføring av ny avsaltingsanlegg tilhørende lakseslakteri
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Ragnhild Brettvik G/B/F 93/1/34
0 RS742019 RS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Kjell Madsen G/B 93/7
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, dispensasjon fra forskrift om gjødslingsplanlegging
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Stein Kvalnes G/B/F 93/1/9
0 RS432019 RS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av garasje til Signar Svendsen G/B 82/337 Hestøysundet 39 Sørarnøy.
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon til Tor Bjørkås for erverv av skogteiger, gnr 54/55 - Ertenvåg
0 RS362019 RS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Kjell Sandvei G/B/F 93/1/29
0 RS372019 RS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Stein Kvalnes
Versjon:5.2.2