eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 09 20190409 09.04.2019 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232019 PS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017 og 2018
0 PS222019 PS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skeineshaugen for bygging av garasje
0 PS142019 PS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Moan Steinbrudd
0 PS162019 PS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedlikeholdsplan kommunale bygg
0 PS192019 PS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Andre gangs behandling. Søknad om dispensasjon for bygging av naust og etablere flytebrygge på G/B 87/3 Mevær.
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for Storvik skole
0 PS252019 PS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Vollan Maskin AS om dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for etablering av ny avkjørsel
0 PS182019 PS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiplan for tilsyn byggesak 2019-2020
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen G/B 81/43 til boligeiendommen G/B 81/29
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad Fra Gunhild Iversen om dispensasjon for bygging av hytte på utskilt tinglyst hyttetomt på gnr 2 bnr 88 i Mevika.
0 PS242019 PS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2018 for Teknisk
0 PS212019 PS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen for bygging av utstyrsbod, gnr 52/33 - Saurnes
0 RS1612019 RS 161/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klassifisering av Stjernåga dam, Gildeskål kommune - vedtak
0 RS1602019 RS 160/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gifas - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret til kommersielt- og forskningsformål ved lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune
0 RS1622019 RS 162/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om deling av eiendommen gnr 52/33 - Saurneset
0 RS872019 RS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruksendring fra fjøs til fritidsbolig godkjennes som omsøkt på G/B 21/7 - Bjørn Olav Jelstad
0 RS882019 RS 88/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon fra boligtomt til fritidstomt godkjennes på G/B 52/129 - Johan Martin Pedersen
0 RS902019 RS 90/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det godkjennes tilbygg på G/B 58/3 - UL lykkens prøve
0 RS912019 RS 91/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om fradeling av 5 parseller fra eiendommen G/B 3/83 i Storvik - Butikken Eiendom AS
0 RS1232019 RS 123/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - John Villy Hansen - G/B/F 93/1/69
0 RS1222019 RS 122/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for snøscooterkjøring - Magnar Bjørklund - G/B/F 93/1/33
0 RS1372019 RS 137/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattestgitt
0 RS1002019 RS 100/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i utmark
0 RS1012019 RS 101/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for oppføring av anneks - Tore Halvorsen
0 RS1252019 RS 125/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse for videre saksbehandling etter akvakulturloven og matloven - lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune
0 RS1072019 RS 107/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig vedtak Klagenemda
0 RS1162019 RS 116/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Om regelverket for brøytesnø - et informasjons- og forventningsbrev
0 RS932019 RS 93/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av bebygd nausttomt fra eiendommen G/B 62/6 - Odd Lakså med fl.
0 RS992019 RS 99/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om kjøring med snøscooter for transport av ved
0 RS1062019 RS 106/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg godkjennes som omsøkt på G/B 73/16 - Kristin Christoffersen
0 RS1282019 RS 128/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruksendring fra uthus til anneks på G/B 21/36 godkjennes som omsøkt - Asbjørn Øverås
0 RS1092019 RS 109/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til kjøring med snøscooter i utmark
0 RS962019 RS 96/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av rapport og regnskap for arkeologisk registrering i forbindelse med utskifting av vannledning på Sund
0 RS982019 RS 98/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til bruksendring fra enebolig til fritidsbolig - Helga L. Danzinger
0 RS1082019 RS 108/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1242019 RS 124/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunevise belastningsfullmakter og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet i 2019
0 RS1022019 RS 102/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på Storvassfjellet G/B 93/1/94 - Gregor Roman Hiler
0 RS1032019 RS 103/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for personalbygg
0 RS1052019 RS 105/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest på nytt bygg til telekommuniksjonsanlegg
0 RS1102019 RS 110/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon til Ulrik Nilsen-Nygaard for erverv av gnr 52/3 m.fl - Saura
0 RS1112019 RS 111/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fisketillatelse (nr 2 - 2019) - NTNU Vitenskapsmuseet
0 RS1272019 RS 127/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg godkjennes på eksisterende bolig som omsøkt på G/B 70/3 - Eva Laugsand
0 RS1292019 RS 129/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svein-Rune Jakobsen - fritak fra driveplikt, gnr 29/2 - Mellomsandnes
0 RS1142019 RS 114/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 19/3141-2 Flere kommuner kan tildeles stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester i 2019
0 RS1172019 RS 117/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut informasjon til havbrukskommuner fra Norges Miljøvernforbund
0 RS1382019 RS 138/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvidelse av tillatelse godkjennes som omsøkt - Rune og Liv Grete Mangersnes
0 RS1482019 RS 148/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak dispensasjon fra reguleringsplan for Risneset hytteområde
0 RS1122019 RS 112/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd, Nordland
0 RS1132019 RS 113/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad skadefelling gaupe
0 RS1152019 RS 115/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tiltaksplan mot viltpåkjørsler
0 RS1472019 RS 147/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring
0 RS1462019 RS 146/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fradeling av tomter til bygging av ny transformatorstasjon på Kjelling
0 RS1392019 RS 139/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for snøscooterkjøring
0 RS1412019 RS 141/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om opprydding og rivning av murverk på gammel fjøs samt sikring av stålplater på garasjevegg.
0 RS1332019 RS 133/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om retting og istandsetting av skadet fjøsbygning på g/b 3/8 Storvik I Gildeskål.
0 RS1452019 RS 145/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av boligtomt, gnr 73/58 - Mårnes
0 RS1182019 RS 118/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Ken-Roar Sandberg G/B/F 93/1/75
0 RS1322019 RS 132/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål kommune - endelig avslag søknad om fysiske trafikksikkerhetsmidler 2019 sendt fra Statens vegvesen
0 RS1312019 RS 131/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1422019 RS 142/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av hytte Sundsfjordfjellet
0 RS1402019 RS 140/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak dispensasjon fra reguleringsplan for Karolinahaugen
0 RS1432019 RS 143/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fasadeendring, uttrekk av tak
0 RS1442019 RS 144/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest for nybygg Sandvik
0 RS1342019 RS 134/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sikring av stormtatt fjøsbygning på deres eiendom
0 RS1362019 RS 136/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Láhko nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Vedlikehold av hytter ved Fiskvatn og Sundvatn - Gildeskål jeger og fiskeforening
0 RS1352019 RS 135/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for tilbygg hytte
0 RS1302019 RS 130/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
0 RS1532019 RS 153/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse tilbygg bolig g/b 82/126 Sørarnøy
0 RS1192019 RS 119/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest
0 RS892019 RS 89/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tiltak / oppmålingsforretning - ny grunneiendom fra G/B 48/15
0 RS1202019 RS 120/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Vedtak om fjerning av flytebrygge - Gildeskål
0 RS1212019 RS 121/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av 4 naust/brygge-tomter fra eiendommen G/B 90/3 på Femris - Arne Rafaelsen
0 RS922019 RS 92/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tiltak / rekvisisjon av oppmålingsforretning på eiendommen G/B 21/4, Skauvoll
0 RS942019 RS 94/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplan mot fremmede skadelige arter og brosjyre om hagerømlinger
0 RS1512019 RS 151/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsyn fra Arbeidstilsynet - Asbesthåndtering i kommunen
0 RS1542019 RS 154/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for påbygg av midtbygg Gildeskål Marine senter.
0 RS1582019 RS 158/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om vedtak ny 132/22 kV Kjelling transformatorstasjon
0 RS1522019 RS 152/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg hytte
0 RS1562019 RS 156/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål Forskningsstasjon AS org. nr. 950 912 278 - forlengelse av forskningstillatelser - Akvakulturtillatelser for forskning på laks
0 RS1592019 RS 159/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Odd Peder Johannessen for erverv av andeler i gnr 3/14 - Storvik
0 RS1552019 RS 155/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av balkong
0 RS862019 RS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut IG godkjennes for personalbygget som omsøkt på G/B 25/336 - Gildeskål Kommune
0 RS952019 RS 95/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Nordland
0 RS972019 RS 97/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det tillates utvidelse av gitt tillatelse - SL Eiendom AS
0 RS1042019 RS 104/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest hitt for tilbygg
0 RS1262019 RS 126/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruksendring gis som omsøkt på G/B 53/59 - Johan Nilsen-Nygaard
0 RS1492019 RS 149/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1502019 RS 150/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1572019 RS 157/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for snøscooterkjøring G/B/F 94/1/94
Versjon:5.2.2