eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 28 20190528 28.05.2019 09:00 Storvik skole Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322019 PS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fordeling av SMIL-midler 2019
0 PS312019 PS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre reguleringsendring Solvikhaugen II
0 PS262019 PS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for Storvik skole
0 PS302019 PS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for etablering av Gildeskål Frivilligsentral
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra Ørjan Korneliussen om fravik på byggelinje og på terrengtilpasning til hytte i Breivik Ytterosen hytte og rorbufelt gnr 72 Bnr 221 Sandhornøy.
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Einar Storjord om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for bygging av naust på gnr 3/119 - Storvik havn
0 PS292019 PS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for Bolystfondet
0 PS282019 PS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2019
0 PS272019 PS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer i Gildeskål kommune 2019
0 RS1882019 RS 188/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av veg og kai til brygge gnr/bnr 20/3 Sørfinnset
0 RS1892019 RS 189/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av glasstak over eksisterende terrasse g/b 46/37 i Holmsundfjorden hyttefelt.
0 RS1772019 RS 177/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak
0 RS1782019 RS 178/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse gis for hele tiltaket for oppføring av enebolig på G/B 3/87 - Steinar Vågan
0 RS1682019 RS 168/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt for rivning
0 RS1842019 RS 184/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om godkjenning av 5-årig gjødslingsplan
0 RS1762019 RS 176/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for omsorgsboliger gnr 25 bnr 298 vannsletta 32 Inndyr.
0 RS1852019 RS 185/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av festetomter for bygging av Breivikelva kraftverk
0 RS1872019 RS 187/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av garasje i vassliheia boligfelt 8130 Sandhornøy
0 RS1712019 RS 171/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging bolig g/b 73/6 Elias Blix vei 20 Sandhornøy.
0 RS1832019 RS 183/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse bygging av næringsbygg med naustdel og atelier på gnr /bnr 87/3 Mevær.
0 RS1862019 RS 186/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning av fjøsbygnning
0 RS1742019 RS 174/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Breivikelva kraftverk i Gildeskål kommune - godkjenning av detaljplaner for miljø og landskap
0 RS1752019 RS 175/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for tilbygg av hytte
0 RS1902019 RS 190/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar-søknad om fellingstillatelse
0 RS1652019 RS 165/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Trond A. Thoresen
0 RS1662019 RS 166/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utlegging av flytebrygge, Buneset - Kjelling
0 RS1812019 RS 181/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse - Finnvikhaugen 2
0 RS1672019 RS 167/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for leie av jord over 10 år, gnr 25/10 - Inndyr
0 RS1722019 RS 172/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark
0 RS1732019 RS 173/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bolig på g/b 82/346 8135 Sørarnøy
0 RS1692019 RS 169/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Thomas Busch Fallmyr for leie av jord, gnr 25/37
0 RS1822019 RS 182/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utsetting av dykdalb ved Nordfugløy kai
0 RS1702019 RS 170/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - konsesjon for leie av G/B 25/1 i Gildeskål
0 RS1632019 RS 163/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon for leie av jord over 10 år, gnr 21/3 - Skauvoll
0 RS1642019 RS 164/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon for leie av jord over 10 år, gnr 25/45 - Inndyr
0 RS1792019 RS 179/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt For firemannsbolig Solvikhaugen 2.
0 RS1802019 RS 180/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Jon Erik Pedersen G/B 93/6
Versjon:5.2.2