eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 28 20190228 28.02.2019 09:30 Sandhornøy Sandhornøy havnegård Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av videre mottak av flyktninger i Gildeskål kommune
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter Skolefritidsordningen (SFO)
0 PS32019 PS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Sigbjørn Aas og Sten-Børre Aas om kjøp av areal i Sørarnøy havn
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter barnehagene
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt - taksering 2019 - bruk av formuesgrunnlag vs lokale takster
0 PS42019 PS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring NOU 2018:11 Ny fjellov
0 PS22019 PS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveier i Nordland
0 PS52019 PS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2019 - Husbanken
0 PS12019 PS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Anbudsrunden og godkjenning for kontrahering av valgt tilbyder.
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering kommunale vigsler i Gildeskål kommune
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skatteetaten omorganiserer
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak SR-sak 10/19 - Retningslinjer for styrets arbeid opp mot IRIS-fondet
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak SR-sak 09/19 - Videre arbeid i sak om AFT- og VRA-bedrifter i Salten
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport HMTS i Gildeskål i 2018
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunebesøk
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - orientering 13.02.2019
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Beredskapsforum Salten - orientering 12.02.2019
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak SR-sak 15/19 - Salten Hydrogennettverk
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak SR-sak 11/19 - Filmfest Saltens fremtid
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Iris Salten IKS Orientering 13.02.2019
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Driftsavtale for 2019 - Gildeskål kommune og Gildeskål Vekst AS
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende behandling av sak om videre drift av NIBIOs avdeling i Bodø
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2019
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av rapport og regnskap for arkeologisk registrering i forbindelse med utskifting av vannledning på Sund
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev fra Fleinvær lokalutvalg vedr. Hurtigbåtrute fra 01.03.2019
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt ferge- og hurtigbåttilbud fra 2019
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeidsavtale mellom grunnskoler og videregående skole i Meløy, Rødøy og Gildeskål kommuner
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsbrev for 2019 til ordførere og rådmenn fra adm.dir. i Husbanken
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ruteendring Ytre Gildeskål 18-445
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Passtjenesten i Ytre Salten lensmannsdistrikt
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap 2019
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
0 RS32019 RS 3/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. mistet anløp til Fleina
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 19/605-1 Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av høringsdokument fra Hurtigruten AS
Versjon:5.2.2