eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 08 20191008 08.10.2019 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Thomas Busch Fallmyr - søknad om permisjon fra politisk verv
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Formannskap for perioden 2019-2023
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ordfører for perioden 2019-2023
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2019 Ordinær virksomhet
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2019 Finansforvaltning
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rehabilitering tekniske anlegg Gibos
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til KS for perioden 2019-2023
0 PS762019 PS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om medlemskap i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Eldreråd for perioden 2019-2023
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Gildeskål kirkelige fellesråd for perioden 2019-2023
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport miljørettet helsevern - tilsyn sykehjem 2019
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Ungdomsråd for perioden 2019-2021
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Viltnemnd for perioden 2019-2023
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019-2023
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019-2023
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Levekårsutvalg for perioden 2019-2023
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Plan og eiendomsutvalg for perioden 2019-2023
0 PS752019 PS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging etter kommunestyrets sak 41/19: Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil 2017
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Salten Regionråd for perioden 2019-2023
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av leder og nestleder til Administrasjonsutvalget for perioden 2019-2023
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Salten Kontrollutvalgsservice for perioden 2019-2023
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til representantskapet for Salten Kommunerevisjon IKS for perioden 2019-2023
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til å godkjenne Kommunestyrets og Formannskapets protokoller 2019-2023
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt for perioden 2019-2023
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilstandsrapport skolene 2019
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for perioden 2020-2023
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forventninger Gildeskål kommune til nasjonalparkene og nasjonalparkstyret
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avhending av Storvik fiskerihavn
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av varaordfører for perioden 2019-2023
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fordypningsrommet Fleinvær AS - søknad om fast skjenkebevilling.
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
0 RS292019 RS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS Nordland høstkonferanse og Konstituerende fylkesmøte
0 RS312019 RS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om operatørbyttet i ambulanseflytjenesten
0 RS342019 RS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole
0 RS322019 RS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten kontrollutvalgservice. Årsmelding 2018, Protokoll styremøte 11062019
0 RS332019 RS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samferdsel i Salten - prioriteringer Nasjonal transportplan 2022 - 2033
0 RS352019 RS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - Rapport om utvalgets virksomhet 2015-2019
0 RS372019 RS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets møte 5. september 2019
0 RS362019 RS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten Regionråd - Uttalelse vedrørende lovfestet responstid for ambulanse
0 RS302019 RS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overtagelse av kommunens flytebrygge
Versjon:5.2.2