eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 09 17 20190917 17.09.2019 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt mm på eiendommen G/B 25/3, Oldervika, Inndyr - Arve Hansen mfl.
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2.gangs behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Havnegata, Inndyr , for bygging av ny butikk
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på kommunens fordeling av SMIL-midler 2019
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avhending av Storvik fiskerihavn
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rehabilitering tekniske anlegg Gibos
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage - Oppføring av spikertelt i LNFR-område - Gnr./bnr. 72/18 - Våg
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om rammetillatelse for bygging av to tomannsboliger på gnr 19/12 - Seljeseth
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gildesjø AS om dispensasjon fra reguleringsplanen for Vågsosen havn
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på tillatelse til å bygge vei og kai i Skjellevika - Sørfinnset
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om medlemskap i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forventninger Gildeskål kommune til nasjonalparkene og nasjonalparkstyret
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019
0 RS2242019 RS 224/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av naustområde N01 på Hamn-neset, Skauvoll - G/B 21/24 - Skaugvoll Eeiendom AS
0 RS2192019 RS 219/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utslippstillatelse - G/B 58/1
0 RS2282019 RS 228/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av naust G/B/F 46/29/5 - Risnes - Regulert naustområde - Tiltaket godkjennes
0 RS2352019 RS 235/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse gitt
0 RS2212019 RS 221/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppretting av tomtefeste for hytte i Storvassfjellet hytteområde
0 RS2222019 RS 222/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sanitærabonnement - G/B 46/59, Kjøpstad
0 RS2252019 RS 225/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av altan
0 RS2262019 RS 226/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om rammetillatelse gnr 53 bnr 30 - Nygårdveien 109 - Fasadeendring, innsetting vindu loft og bruksendring av loft - Fravik TEK-17 jf. plbl. § 31-2 fjerde ledd jf. første ledd - Godkjennes på vilkår
0 RS2272019 RS 227/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon fra ferdselsbestemmelsene for guidede turer - Beyond Limits v. Rune Krogh
0 RS2292019 RS 229/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggs-tomt for eiendommen G/B 82/135 fra G/B 82/14 på Sørarnøy - Karl Arnt Andreassen
0 RS2392019 RS 239/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2322019 RS 232/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tilleggsareal til eiendommen G/B 25/480, fra eiendommen G/B 25/414 i Skeineshaugen på Inndyr.
0 RS2332019 RS 233/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tilbygg på G/B 82/14 - Oteråsveien 1 - Tiltaket kan forestås av tiltakshaver. Tiltaket godkjennes på vilkår
0 RS2362019 RS 236/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av uthus/anneks Røsnes hyttefelt g/B 51 /3/2
0 RS2372019 RS 237/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om bruksendring og dispensasjon G/B 53/45 - Bruksendring av eldre hytte på 75 m2 til bolig - Fravik fra TEK 17 innvilges ikke
0 RS2402019 RS 240/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2172019 RS 217/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byggesak: 2017/207 Gårdsnr. 79 bruksnr. 74
0 RS2202019 RS 220/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fradeling av boligtomt fra G/B 52/8 på Saura
0 RS2182019 RS 218/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for utplassering av benk i Øya/Langholmen landskapsvernområde, Gildeskål kommune
0 RS2232019 RS 223/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til igangsettingstillatelse driftsbygning Thomas Busch Fallmyr g/b 24/9 24712 Jelstad 6 8140 Inndyr
0 RS2552019 RS 255/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om istandsetting hustak og fjøs/uthus tak som er skadet av storm.
0 RS2602019 RS 260/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel
0 RS2452019 RS 245/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om landingstillatelse med helikopter
0 RS2442019 RS 244/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. 15-01584-17 - Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Moan massetak Skaugvoll II i Gildeskål kommune. Tiltakshaver: Frode Isaksen
0 RS2492019 RS 249/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Behandling av søknad om dispensasjon for å beholde grillhus i et naustområde.
0 RS2482019 RS 248/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Søknad om garasje på 52 m2 - Gnr./bnr. 52/2 - Nygårdveien - Tiltaket godkjennes og kan forestås av tiltakshaver
0 RS2502019 RS 250/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om retting og istandsetting av skadet fjøsbygning på g/b 3/8 Storvik i Gildeskål.
0 RS2542019 RS 254/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Tore Mårli for erverv av 1/6 av gnr 75/1 - Sandhornet
0 RS2562019 RS 256/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Nordlandsnett for erverv av gnr 48/37 til ny transformatorstasjon på Kjelling
0 RS2512019 RS 251/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse ansvarsrett Haaland Norluft As
0 RS2592019 RS 259/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2422019 RS 242/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - dispensasjon fra arealplanen til Mowi AS, tillatelse til å fortøyninger utenfor A26 - Mulnesodden sør
0 RS2432019 RS 243/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende - Klage - Byggesak - Oppføring av fritidsbolig - 93/1 feste 93 - Gildeskål
0 RS2532019 RS 253/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Jan Hansen, for erverv av gnr 29/2 - Mellomsandnes
0 RS2572019 RS 257/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Nordlandsnett for erverv av gnr 48/38 for å bygge ny transformatorstasjon på Kjelling
0 RS2612019 RS 261/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel
0 RS2522019 RS 252/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2582019 RS 258/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt
0 RS2302019 RS 230/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av hyttetomt i regulert område "Storvassfjell" G/B 93/1 på Sundsfjordfjellet
0 RS2312019 RS 231/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse på hytte Breivik /ytterosen hytte og rorbufelt g/b 72/221 Ann-Kristin og Ørjan Korneliussen
0 RS2342019 RS 234/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding - Tiltaket er ikke søknadspliktig - Høgsettdalveien 12 - Gnr./bnr. 12/5
0 RS2382019 RS 238/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende naust på eiendommen Kjelling 92 gnr./bnr. 48/20 - Avklaring av tiltakets lovlighet angjeldende bruk - Mulighet til å søke om dispensasjon
0 RS2472019 RS 247/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av parsell fra eiendommen G/B 25/11 til næringsformål
0 RS2412019 RS 241/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om dispensasjon for å endre plassering av bolig fra hovedeiendommen gnr./bnr. 27/31 til utskilt tomt gnr./brn. 27/97 - Eksisterende bolig på hovedeiendommen skal rives etter at ny bolig er oppført - Mindre avvik fra LNFR-formål - Høringsrunde
0 RS2462019 RS 246/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge i Skjellevika - Sørfjorden
Versjon:5.2.2