eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 22 20191022 22.10.2019 08:30 Kommunehuset Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av byggesak angående naust oppført i strid med gitt byggetillatelse, G/B 57/28 - Finnset
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Større reguleringsendring for Stabbursvingen, klage på vedtak
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for å bygge bolig G/B 27/97 på Sund
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplan Skaugvollhalvøya for utlegging av flytebrygge
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak angående avslag på å få beholde grillhus i naustområde i Innervika
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av tilleggstomt, gnr 2/8 - Mevik
0 RS2832019 RS 283/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om fradeling av 3 hyttetomter fra eiendommen G/B 46/29 - John Olaf Johansen mfl
0 RS2622019 RS 262/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Avslag på søknad om uttransport av elg med ATV - Endre Nordgård
0 RS2852019 RS 285/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å legge sjøkabel fra Kjelling trafo stasjon og ut i fjæra ved Kjelling
0 RS2842019 RS 284/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til å bygge garasje på g/B 82/376 Sørarnøy tiltakshaver Håkon Ståle Pettersen.
0 RS2662019 RS 266/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2672019 RS 267/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjenning av plan for miljø og landskap - Tindåga kraftverk - Miljøtilsyn - Gildeskål kommune, Nordland - Tindåga Kraft AS
0 RS2682019 RS 268/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020
0 RS2692019 RS 269/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om sikring og rivning av falleferdig naust i Våtvika på Sandhornøy.
0 RS2702019 RS 270/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av boligtomter, Kråklihaugen
0 RS2762019 RS 276/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS2752019 RS 275/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gitt tillatelse på endring av takvinkel og plassering på tomt g/b 82/346 Oteråsveien 8135 Sørarnøy
0 RS2782019 RS 278/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Gitt tillatelse av Endring ansvarsrett selvbygger og tiltakshaver.
0 RS2822019 RS 282/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av kai
0 RS2632019 RS 263/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av parsell til veiareal, gnr 4/4 - Finnes
0 RS2642019 RS 264/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Overtredelsesgebyr - Gildeskål
0 RS2732019 RS 273/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om oppføring av fritidsbolig - Ett-trinns søknad - Ansvarlig søker - Sandvikveien 76 - Gnr./bnr. 79/77 - Innvilget
0 RS2652019 RS 265/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel, Kjetil Nilsen
0 RS2712019 RS 271/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gitt tillatelse fasadeendring
0 RS2722019 RS 272/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fasadendring
0 RS2742019 RS 274/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av bebygd boligtomt fra eiendommen G/B 3/20 i Storvik - Per Harald Eriksen
0 RS2772019 RS 277/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byggesøknad ett-trinn - Ansvarlig søker - Mindre tilbygg og hall - Næring - Arnøyveien 10 - Gnr./bnr. 82/244 - Tiltaket godkjennes
0 RS2792019 RS 279/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak miljø-, transport- og anleggsplan, Kjelling transformatorstasjon, Gildeskål kommune
0 RS2812019 RS 281/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om tillatelse for ny avkjørsel og adkomst til sin eiendom.
0 RS2802019 RS 280/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse komplett bygg over fundamenter omsorgsbolig g/b 25/298 vannsletta 32 8140 Inndyr
Versjon:5.2.2