eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 27 20200227 27.02.2020 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132020 PS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ev ledig kapasitet på omsorgstilbud - tilbud til andre kommuner i Salten
0 PS252020 PS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvidelse av veilys i mørke områder
0 PS102020 PS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arbeidsgiverpolitikk for framtida
0 PS122020 PS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat og prosess for å utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune
0 PS62020 PS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen sluttrapport
0 PS112020 PS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune
0 PS262020 PS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll RKK Salten oppgavefellesskap - nye vedtekter
0 PS232020 PS 23/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om underskuddsgaranti - Langsandfestivalen
0 PS222020 PS 22/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for vann- og avløpsgebyrer
0 PS182020 PS 18/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stilling som ingeniør VVA og bygg
0 PS242020 PS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reetablering av Gildeskål som bosettingskommune for flyktninger
0 PS212020 PS 21/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av sommervikarer
0 PS152020 PS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider Sandhornøy eldresenter
0 PS172020 PS 17/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - Utlysning av stilling helsefagarbeider/ hjelpepleier/ omsorgsarbeider Gibos
0 PS162020 PS 16/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - Utlysning helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider Åpen omsorg fastlandet
0 PS322020 PS 32/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om status som turistkommune
0 PS142020 PS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Nygårdsjøen eldresenter
0 PS202020 PS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stilling som pedagogisk leder Sørarnøy barnehage
0 PS82020 PS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering 4% 6,5 MNOK
0 PS332020 PS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av etiske retningslinjer for Gildeskål kommune
0 PS282020 PS 28/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ungdomshøring
0 PS92020 PS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Personalpolitikk for Gildeskål kommune
0 PS312020 PS 31/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2020 - Husbanken
0 PS302020 PS 30/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Felles forliksråd for Meløy og Gildeskål kommuner
0 PS292020 PS 29/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019
0 PS272020 PS 27/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Gildesjø AS angående tomt for bygging av brygge og kai i Vågsosen havn
0 PS72020 PS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forankring av FNs bærekraftsmål i Gildeskål kommunes planlegging
0 PS52020 PS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kunnskapsgrunnlag- utviklingstrekk og utfordringer
0 PS192020 PS 19/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stilling som folkehelsekoordinator
0 RS12020 RS 1/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ang. prøveordning med ferge direkte fra Sør-Arnøy til Bodø
0 RS72020 RS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg; protokoll 4-19
0 RS22020 RS 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gildeskål Vekst AS - Driftsavtale for 2020
0 RS42020 RS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel vedr Norsk Industri sine påstander om Iris.
0 RS62020 RS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg; Sak 89-19 Årsplan med budsjett 2020
0 RS52020 RS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på henvendelse om overføring av fiskerihavner til fylkeskommunen
0 RS32020 RS 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avklaringer og fremdrift persontrafikk kai på Sørarnøy
Versjon:5.2.2