eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 18 20200218 18.02.2020 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102020 PS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Jan Otto Mentzoni om dispensasjon fra reguleringsplan for Lekanger boligfelt for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
0 PS122020 PS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Mevik boligfelt for fradeling av tilleggstomt, gnr 2/8. 2.gangs behandling
0 PS82020 PS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny behandling av søknad fra Vågsosen Marina As (SUS) om kjøp av næringsareal i Vågsosen havn
0 PS92020 PS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Gildesjø AS angående tomt for bygging av brygge og kai i Vågsosen havn
0 PS52020 PS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Aasgaard Services og Byggmester Hjalmarsen om dispensasjon fra reguleringsplan for Sørarnøy havn for bygging av boliger
0 PS62020 PS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for bygging av hybelhus
0 PS132020 PS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Karin Rønnåbakk på avslag på søknad om fradeling av skogteig - gnr 29/2 - Mellomsandnes
0 PS42020 PS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvidelse av veilys i mørke områder
0 PS72020 PS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av innsigelse fra Fylkesmannen, Reguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn - Sandvika, PlanID 1838-201806
0 PS142020 PS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019
0 PS32020 PS 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for vann- og avløpsgebyrer
0 PS22020 PS 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen sluttrapport
0 PS12020 PS 1/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kunnskapsgrunnlag- utviklingstrekk og utfordringer
0 PS112020 PS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for bruk av naust til fritidsbolig, gnr 48/20 - Kjelling
0 RS672020 RS 67/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av garasje
0 RS532020 RS 53/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad - Ferdigattest
0 RS602020 RS 60/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om istandsette fjøstak og sikring av bygningsavfall etter tak som er tatt av storm
0 RS542020 RS 54/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut UL Havgull - Dispensasjon for utvidelse av parkeringsplass på nordsiden av vegen - Nygårdsjøen - Gnr./bnr. 52/83 og 52/8484
0 RS572020 RS 57/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd
0 RS622020 RS 62/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av bygninger på gnr 11/2 - Valle
0 RS562020 RS 56/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, gnr 18/173 - Tøa
0 RS582020 RS 58/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byggesøknad gnr 52 bnr 105 - Nygårdveien 97 - Tilbygg - Søknad om rammetillatelse innvilges
0 RS592020 RS 59/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til igangsetting av bygging hytte på g/b 57/22 Sandhornøyveien 200 8130 Sandhornøy
0 RS472020 RS 47/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til oppføring av 3 naust i ett trinn - Selvbyggeransvar - Jon-Roger Myrvoll - G/B 21/108 - Godkjenning på vilkår
0 RS12020 RS 1/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 19/61163-4 Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene
0 RS612020 RS 61/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling, gnr 72/29, 44 - Våg
0 RS642020 RS 64/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av boligtomt, gnr 82/32 - Sørarnøy
0 RS632020 RS 63/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om utlegging av flytebrygge Vågsosen havn - Tor P. Larsen
0 RS452020 RS 45/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av veg til bolig
0 RS552020 RS 55/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, gnr 21/6 - Skaugvoll
0 RS232020 RS 23/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av bruk fra Uthus/anneks til bare anneks på 18m²
0 RS182020 RS 18/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gibos-ombygging av dagligstue og kjøkken avd. F. Vedtak om Arbeidstilsynets samtykke
0 RS62020 RS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Torbjørn Torrissen G/B 93/4
0 RS52020 RS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tilbygg på garasje til carport.
0 RS252020 RS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på manglende svar på brev «Vedrørende søknad om og tildeling av kommunal bolig»
0 RS272020 RS 27/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning av stormskadet fjøsbygning i Storvik g/B 3/8
0 RS282020 RS 28/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad tilknytning avløp Nygårdveien 117
0 RS112020 RS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om sanitærabonnement - G/B 82/351 Sørarnøy
0 RS122020 RS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for snøscooterkjøring - Geir Nicolaisen G/B 93/8
0 RS482020 RS 48/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av hytte og bygging av garasje g/b 46/29 festenr 4 Risnes .
0 RS302020 RS 30/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Reguleringsendring - Stabbursvingen - Gildeskål
0 RS522020 RS 52/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for erverv av gnr 3/123, 124 som tilleggsjord- Storvik
0 RS212020 RS 21/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, Gunnar Nordgård
0 RS92020 RS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatese til bygging av hytte Sundsfjordfjellet G/B 93/1/96
0 RS652020 RS 65/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark for transport av ved
0 RS662020 RS 66/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - spikertelt - G/B 72/18 - Stadfesting av kommunens vedtk
0 RS512020 RS 51/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Steinar Pettersen G/B 45/1
0 RS682020 RS 68/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende krav om etablering av biotopvernområde på Sørfinnset i Gildeskål kommune
0 RS202020 RS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende søknad om og tildeling av kommunal bolig
0 RS412020 RS 41/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Norges Miljøvernforbund; Kartlegging og fjerning av asbest
0 RS262020 RS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Ann-Kristin Kolden G/B 13/4
0 RS72020 RS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Sølvi og Stein Dahle G/B 45/3
0 RS422020 RS 42/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage - byggesak - ulovlig oppsatt grillkåte - 49/2 - Gildeskål
0 RS492020 RS 49/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt for eiendom 83/42 Fleina.
0 RS222020 RS 22/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alvorlig avvik i hallen i kulturhuset
0 RS32020 RS 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune
0 RS42020 RS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Fravik fra Tek 17 - Gnr./bnr. 53/45 - Tiltaket godkjennes som omsøkt
0 RS142020 RS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - utbedring av utslippsanlegg 72/137
0 RS242020 RS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gitt tillatelse av endring av kontrollerende alle arbeider på byggeplass og ferdigattest hytte 63/55 Skjellvik.
0 RS162020 RS 16/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overføring av fiskerihavner til fylkeskommunen
0 RS82020 RS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse rivning og tilbygg tømrerarbeider bolig Sørarnøy
0 RS172020 RS 17/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for kjøring med snøscooter utmark
0 RS432020 RS 43/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for transport av ved med snøscooter
0 RS442020 RS 44/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for bruk av snøscooter i utmark G/B 93/1/94
0 RS22020 RS 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av kai i tilknytning til fritidsbolig/rorbu i Sørarnøy havn.
0 RS502020 RS 50/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av firemannsbolig Sørarnøy for Gildebo.
0 RS102020 RS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utlegging av flytebrygge Mevær.
0 RS342020 RS 34/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg bolig g/B 81/62 Nordarnøy
0 RS292020 RS 29/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sørarnøy skole - tilbakemelding med dokumentasjon ventilasjonsanlegg - lukking avvik
0 RS352020 RS 35/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om utlegging av flytebrygge på Skaugvoll halvøya iht. gjeldende reguleringsplan - Innvilget dispensasjon og igangsettelsestillatelse
0 RS132020 RS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Angående søknad opparbeidelse veitrase, utbedring/bygging av bru og opparbeidelse av snu-/parkeringsplass - Forlengelse av vedtak av 15.05.2014
0 RS192020 RS 19/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjenoppbygging av naust i Inndyr vågen etter stormskade på g/b 25/502. tiltakshaver Stein Klykken.
0 RS462020 RS 46/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse for forlengelse av kai og utdyping og fjerning av bergnabbe utenfor kai på Øya 48 g/b 25/593 8140 Inndyr
0 RS152020 RS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om igangsettingstillatelse - G/B 70/28 - Deres ref.: 2019/199 - Vilkår oppfylt og tillatelse gis
0 RS392020 RS 39/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om ferdigattest - Mårnessjyen 21 - Innvilget
0 RS312020 RS 31/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen i Vågsosen havn
0 RS362020 RS 36/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av klage til endelig behandling - Midt Femris - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Gildeskål
0 RS372020 RS 37/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for snøscooterkjøring - Steffen W. Dahl G/B/F 93/1/96
0 RS322020 RS 32/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om registrering av grunnforurensning på gnr/bnr 1838-21/121 og 23
0 RS382020 RS 38/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende din søknad om dispensasjon for snøscooterkjøring
0 RS402020 RS 40/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter forvaltningskontroll innen landbruk - Dokumentkontroll
0 RS332020 RS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet Fugløya for produksjon av torsk i Gildeskål kommune
Versjon:5.2.2