eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 03 20200403 03.04.2020 09:00 Kommunehuset Fjernmøte Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42020 FO 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på interpellasjon: Bygging av boenheter Sørarnøy havn
0 FO32020 FO 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon bygging av boenheter Sørarnøy havn
0 FO22020 FO 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar: Interpellasjon - Ladestasjoner for elbiler
0 FO52020 FO 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar: Interpellasjon Endring av stillingstittelen for kommunens øverste administrative leder.
0 FO12020 FO 1/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon - Ladestasjoner for elbiler
0 PS172020 PS 17/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvidelse av veilys i mørke områder
0 PS112020 PS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat og prosess for å utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune
0 PS122020 PS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ev ledig kapasitet på omsorgstilbud - tilbud til andre kommuner i Salten
0 PS152020 PS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om underskuddsgaranti - Langsandfestivalen
0 PS142020 PS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for vann- og avløpsgebyrer
0 PS102020 PS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune
0 PS92020 PS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arbeidsgiverpolitikk for framtida
0 PS162020 PS 16/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reetablering av Gildeskål som bosettingskommune for flyktninger
0 PS182020 PS 18/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll RKK Salten oppgavefellesskap - nye vedtekter
0 PS232020 PS 23/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Felles forliksråd for Meløy og Gildeskål kommuner
0 PS222020 PS 22/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om status som turistkommune
0 PS72020 PS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering 4% 6,5 MNOK
0 PS322020 PS 32/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune
0 PS132020 PS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Nygårdsjøen
0 PS252020 PS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Gildesjø AS angående tomt for bygging av brygge og kai i Vågsosen havn
0 PS282020 PS 28/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eventuell utsettelse av kommunale gebyr og eiendomsskatt
0 PS292020 PS 29/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av investeringsplan 2020-2023
0 PS312020 PS 31/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp
0 PS272020 PS 27/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innbyggerinitiativ Nordfjorden
0 PS302020 PS 30/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak for eiendomsskatt - Gildebo Boligstiftelse
0 PS242020 PS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av etiske retningslinjer for Gildeskål kommune
0 PS52020 PS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen sluttrapport
0 PS62020 PS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forankring av FNs bærekraftsmål i Gildeskål kommunes planlegging
0 PS202020 PS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ungdomshøring
0 PS82020 PS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Personalpolitikk for Gildeskål kommune
0 PS192020 PS 19/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2020 - Husbanken
0 PS212020 PS 21/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019
0 PS42020 PS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kunnskapsgrunnlag- utviklingstrekk og utfordringer
0 PS262020 PS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport eierskapskontroll Gildeskål Vekst AS
0 RS72020 RS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2019 fra Helse og miljøtilsyn Salten-Gildeskål
0 RS52020 RS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten kontrollutvalgservice: Protokoll fra konstituerende møte i styret 07.02.2020
0 RS22020 RS 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avhending av Storvik fiskerihavn i Gildeskål kommune - Signert kjøpekontrakt
0 RS42020 RS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg; Sak 89-19 Årsplan med budsjett 2020
0 RS32020 RS 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg; protokoll 4-19
0 RS182020 RS 18/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune 30.03.2020-06.04.2020
0 RS162020 RS 16/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune
0 RS172020 RS 17/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune 24.03.20-31.03.20
0 RS192020 RS 19/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Spørsmålskriv til kommunestyrepolitikerne.
0 RS202020 RS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på konkrete spørsmål til Gildeskål kommunestyre fra Nordfjorden Lokalutvalg
0 RS62020 RS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om nytt krisesenter i Salten
0 RS132020 RS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten regionråd: Uttalelse som gjelder varslede kutt i Widerøes flyruter på kortbanenettet i Nord-Norge
0 RS122020 RS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten Regionråd: Kopi av høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til endringer av regler om turistfiske
0 RS152020 RS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn
0 RS92020 RS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Kontrollutvalgets møte 22. januar 2020
0 RS142020 RS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Gildeskål kommune
0 RS112020 RS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Salten Regionråd 13.02.2020
0 RS12020 RS 1/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Reguleringsendring - Stabbursvingen - Gildeskål
0 RS82020 RS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten kontrollutvalgservice: Protokoll fra konstituerende styremøte 07.01.20
0 RS102020 RS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av Hålogaland lagmannsretts årsmelding
Versjon:5.2.2