eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 18 20200618 18.06.2020 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS652020 PS 65/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll UL Skjærgården - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024
0 PS662020 PS 66/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll UL Fremskritt - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024
0 PS672020 PS 67/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fordypningsrommet Fleinvær AS - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024
0 PS572020 PS 57/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS582020 PS 58/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS642020 PS 64/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fa.Harald Olaussen AS, Pelleriet - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024
0 PS562020 PS 56/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Salten Jordskifterett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS702020 PS 70/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtektsendring Gildebo boligstiftelse
0 PS592020 PS 59/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS602020 PS 60/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til valg av Forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
0 PS612020 PS 61/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ruspolitisk plan 2020-2024 med alkoholpolitisk handlingsplan
0 PS502020 PS 50/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plassering av ny industrikai på Sør Arnøy
0 PS682020 PS 68/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vågsosen handel, kafe - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024
0 PS622020 PS 62/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arnøy Brygge AS - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024
0 PS442020 PS 44/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget
0 PS552020 PS 55/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisors nummerert brev nr 1, 2019 - kontroll av overføringsområdet
0 PS422020 PS 42/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2020 Finansforvaltning
0 PS472020 PS 47/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av stillingstittelen rådmann
0 PS492020 PS 49/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status som nasjonalparkkommune
0 PS432020 PS 43/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2020 Ordinær virksomhet
0 PS632020 PS 63/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Heimsjyen AS - søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2020 - 2024.
0 PS542020 PS 54/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
0 PS482020 PS 48/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2020
0 PS522020 PS 52/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Fleinvær Lokalutvalg om støtte til vedlikehold/oppgradering av veien på Mevær
0 PS512020 PS 51/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale om salg av Solvikhaugen for boligutvikling.
0 PS462020 PS 46/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel
0 PS452020 PS 45/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av kommunal planstrategi
0 PS532020 PS 53/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll AKSON intensjonserklæring - Felles journalsystem for kommunehelsetjenestene
0 PS712020 PS 71/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn
0 PS692020 PS 69/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Ungdomsråd for perioden 2020-2022
0 PS732020 PS 73/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet Etablering av daglig hurtigbåtforbindelse fra Inndyr til Bodø
0 PS722020 PS 72/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Konstituering Kommunedirektør
0 RS262020 RS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll møte representantskapet Helse og miljøtilsyn Salten 110520
0 RS252020 RS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Gildeskål kontrollutvalg 25.05.2020
Versjon:5.2.2