eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 02 20200602 02.06.2020 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682020 PS 68/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2020 Ordinær virksomhet
0 PS862020 PS 86/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2020
0 PS732020 PS 73/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av pris på tomt til Gildesjø AS
0 PS762020 PS 76/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Fleinvær Lokalutvalg om støtte til vedlikehold/oppgradering av veien på Mevær
0 PS722020 PS 72/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale om salg av Solvikhaugen for boligutvikling.
0 PS892020 PS 89/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av undervisningsstilling Nygårdsjøen oppvekstsenter
0 PS712020 PS 71/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel
0 PS702020 PS 70/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av kommunal planstrategi
0 PS882020 PS 88/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Gibos
0 PS802020 PS 80/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll AKSON intensjonserklæring - Felles journalsystem for kommunehelsetjenestene
0 PS822020 PS 82/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS812020 PS 81/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS832020 PS 83/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Salten Jordskifterett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS922020 PS 92/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet Omdømmepris 2020
0 PS872020 PS 87/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av stillingstittelen rådmann
0 PS842020 PS 84/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024
0 PS852020 PS 85/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til valg av Forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
0 PS792020 PS 79/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ruspolitisk plan 2020-2024 med alkoholpolitisk handlingsplan
0 PS912020 PS 91/2020 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Næringspris 2020
0 PS772020 PS 77/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plassering av ny industrikai på Sør Arnøy
0 PS692020 PS 69/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget
0 PS752020 PS 75/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny behandling av søknad fra Vågsosen Marina As (SUS) om kjøp av næringsareal i Vågsosen havn
0 PS902020 PS 90/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering - utlysning av undervisningsstilling Sandhornøy skole
0 PS672020 PS 67/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2020 Finansforvaltning
0 PS742020 PS 74/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av tomt til uteareal for barnehagen på Sandhornøya
0 PS782020 PS 78/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status som nasjonalparkkommune
Versjon:5.2.2