eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 21 20200421 21.04.2020 09:00 Kommunehuset Fjernmøte Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242020 PS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk delegasjonsreglement 2020 - 2023
0 PS222020 PS 22/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og fra krav om regulering - utvidelse av parkeringsplass - Oterstranda
0 PS232020 PS 23/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2019 for Teknisk
0 PS202020 PS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested, planID 201702
0 PS212020 PS 21/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fordeling av SMIL-midler 2020
0 PS192020 PS 19/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av gjenskaping av deler av Solvikvatnet
0 PS252020 PS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om skuddpremie - Kråke, mink og rødrev - Gildeskål kommune
0 PS182020 PS 18/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny behandling av søknad fra Vågsosen Marina As (SUS) om kjøp av næringsareal i Vågsosen havn
0 RS752020 RS 75/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje på eiendom g/b 52/129 Saura 49 8120 Nygårdsjøen
0 RS762020 RS 76/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til montering av stålpipe.
0 RS702020 RS 70/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av fritidsbolig på g/B 58/1 Øyjord Sandhornveien 156 8130 Sandhornøy.
0 RS772020 RS 77/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på tilsyn - Gildeskål kommune 845901422 deres referanse 2019/16889
0 RS792020 RS 79/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring for transport av ved
0 RS722020 RS 72/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til anneks/bryggefrembygg på eiendom 72/144 Limskjærneset rorbuområde.
0 RS782020 RS 78/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for kjøring av snøscooter ved henting av flyttelass fra G/B 93/4
0 RS812020 RS 81/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg eksisterende bolighus g/B 25/126 Inndyrveien 36 8140 Inndyr
0 RS822020 RS 82/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse bygging av kai
0 RS802020 RS 80/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagebehandling - Bygging av vei og kai - 20/3 - Sørfinnset
0 RS692020 RS 69/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse gitt for boliger til utleie.
0 RS742020 RS 74/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ferdigattest gitt for g/n 21 /139
0 RS732020 RS 73/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om fjerning av grillhytte på eiendommen gnr 49/1 i Innervika
0 RS1062020 RS 106/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om innvilgelse på søknad om dispensasjon til å overstige lokalitetsbiomasse
0 RS712020 RS 71/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsyn - utsettelse av frist
0 RS1022020 RS 102/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter branntilsyn 2020 - Gibos - sykehjem
0 RS892020 RS 89/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppretting av ny grunneiendom til garasjeplass i garasjerekke
0 RS902020 RS 90/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møtet om Làhko nasjonalpark november 2019
0 RS912020 RS 91/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av eksisterende festetomt på G/B/F 20/4/2 til eiendomstomt - UL Vårsol, Sørfinnset
0 RS862020 RS 86/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomter i regulert område "Finnvikhaugen II" på G/B 72/3 - Våg
0 RS1072020 RS 107/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om igangsettingstillatelse - Betong / Fundamenter / Grunn og terreng - G/B 82/331 - Innvilges
0 RS1092020 RS 109/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for leie av gnr 82/334 - Sørarnøy
0 RS1042020 RS 104/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for kjøring med snøscooter
0 RS1002020 RS 100/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse med vilkår for økt akseltrykklast på den kommunale Kjellingveien
0 RS1012020 RS 101/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter branntilsyn 2020 - Sandhornøy Bo og servicesenter
0 RS1032020 RS 103/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter branntilsyn 2020 - Nygårdsjøen eldresenter
0 RS1082020 RS 108/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av mindre parseller fra gnr 3/88 i Storvika
0 RS852020 RS 85/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Punktfeste av hyttetomt nr. 26 i Storvassfjell hyrtteområde G/B 93/1 - Stian Bjørklund
0 RS882020 RS 88/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av Sametingsrepresentant i Midtre-Nordland nasjonalparkstyre
0 RS942020 RS 94/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Jordskiftesak Sørfinnset. Søknad om fradeling m.m
0 RS992020 RS 99/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Landingstillatelse for helikopter , Sundsfjordfjellet , Langvatnet
0 RS842020 RS 84/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse utjevning planering av tomt g/b 82/393 Sørarnøy.
0 RS872020 RS 87/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Rune Amundsen for erverv av gnr 18/36 - Gjelseth
0 RS982020 RS 98/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad klar til behandling - midlertidig etablering av lokalitet Mulnesodden Sør
0 RS922020 RS 92/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling - tilbygg bolig G/B 21/16
0 RS962020 RS 96/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig vedtak - klage deling gnr/bnr 29/2 i Gildeskål tas ikke til følge
0 RS932020 RS 93/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Ann-Kristin Kolden for erverv av gnr 13/2 - Grøset
0 RS952020 RS 95/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon - bruk av snøscooter for henting av flyttelass fra G/B 93/4
0 RS972020 RS 97/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for bruk av snøscooter i utmark - transport av ved
0 RS832020 RS 83/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fornyet tillatelse til flytebrygger i Ertenvåg havn, Nygårdsjøen Båtforening
0 RS1052020 RS 105/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om midlertidig brukstillatelse - Gnr. 53 bnr. 45
Versjon:5.2.2