eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 26 20200526 26.05.2020 09:00 Kommunehuset Fjernmøte Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282020 PS 28/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - omgjøring av boligtomt til fritidstomt - Saurnes, Nygårdsjøen, Saura 47 - G/B 52/123
0 PS292020 PS 29/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Cecilia-Adriana og Jan Helge Johnsen om å bygge hytte i rorbuområde på Skaugvollhalvøya
0 PS352020 PS 35/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Coop Nordland om dispensasjon for etablering av bygg 12,5 m2 utenfor formålsgrensen - Inndyr
0 PS312020 PS 31/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon - Endringssøknad Fallmyr - Gnr./bnr. 24/1,9 og 12
0 PS302020 PS 30/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nygårdsjøen Marina AS - dispensasjon for bruken av brakke på G/B 53/55 Ertenvåg Havn
0 PS342020 PS 34/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2020
0 PS272020 PS 27/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plassering av ny industrikai på Sør Arnøy
0 PS262020 PS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny behandling av søknad fra Vågsosen Marina As (SUS) om kjøp av næringsareal i Vågsosen havn
0 PS322020 PS 32/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sandhornøy Utvikling AS - dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen havn for utlegging av flytebrygge
0 PS332020 PS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videre behandling av rapport kommunale eldreboliger Inndyr
0 RS1152020 RS 115/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om hogst på Askotsletta, gnr 45/1
0 RS1182020 RS 118/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om ferdigattest - Innvilges
0 RS1252020 RS 125/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for jordleie, gnr 25/2, 37, 364 - Inndyr
0 RS1232020 RS 123/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra motorferdselforskriften til Statkraft Energi AS
0 RS1292020 RS 129/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om ferdigattest G/B 72/221
0 RS1102020 RS 110/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet
0 RS1112020 RS 111/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for transport med snøscooter - Bård Hillestad
0 RS1132020 RS 113/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rivesøknad Elias Blix veg 168 Sandhornøy
0 RS1262020 RS 126/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon for jordleie, gnr 25/10 - Inndyr
0 RS1122020 RS 112/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vurdering av kommunens behandling av innsigelse til reguleringsplan for Kjørøyhaugen og Sandvik havn
0 RS1142020 RS 114/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endret utslippstillatelse etter klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune
0 RS1162020 RS 116/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om ferdig attest 87/14 Fleinvær - Innvilget
0 RS1172020 RS 117/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon for kjøring med snøscooter
0 RS1212020 RS 121/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Lena Sande for erverv av tilleggsjord gnr 72/225 og 226 - Våg
0 RS1202020 RS 120/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Jørgen Andrè Pedersen for erverv av gnr 72/42 - Våg
0 RS1192020 RS 119/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om ferdig attest - Innvilges
0 RS1222020 RS 122/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Felles ferdigattest for naust nr. 1, 4, 6, 7, 8 og 9 - Olderen/Gjærde hyttefelt - Gnr./bnr. 8/47 og 8/48 - Innvilges
0 RS1242020 RS 124/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage fra Lena Sande på vedtak om produksjonstilskudd 2019
0 RS1272020 RS 127/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, jordleieavtale gnr 21/3 - Skaugvoll
0 RS1282020 RS 128/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av tomt til Gildesjø fra eiendommen G/B 72/103
Versjon:5.2.2