eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 16 20200616 16.06.2020 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412020 PS 41/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad dispensasjon - Naust på gnr. 57 bnr. 28
0 PS362020 PS 36/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn
0 PS432020 PS 43/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og plankrav for utvidelse av biloppstillingsplass, gnr 15/12 - Oterstranda
0 PS402020 PS 40/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Varsel om pålegg om fjerning av grillhytte på eiendommen gnr 49/1 i Innervika - Tvangsmulkt
0 PS442020 PS 44/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Frode Isaksen om dispensasjon fra reguleringsplan for Moan steinbrudd
0 PS372020 PS 37/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Båtvrak i Storvika - Pålegg om fjerning mv. - Havne- og farvannsloven
0 PS382020 PS 38/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - Fordypningsrommet Fleinvær AS - Gnr./bnr. 84/61 - Sovehus BYA 30,9 m2 og riving av gammel fergekai - Bygging av sauna og basseng i betongtårn
0 PS422020 PS 42/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra LNFR-formål for vei til fitidseiendommene G/B 43/12, 43/13 og 44/7 over G/B 44/3 - Bjørg H. Tinnan
0 PS392020 PS 39/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - Jørn Tommas Solbakken - Tillatelse til plassering av spikertelt - G/B 72/18 på Våg
0 RS1532020 RS 153/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak bygging av fritidsbolig Finnvika 8 g/b 72/212 8130 Sandhornøy.
0 RS1302020 RS 130/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om utslippstillatelse G/B/F 51/3/2 - Innvilges
0 RS1322020 RS 132/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1312020 RS 131/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon, jordleieavtale gnr 25/45 - Inndyr
0 RS1362020 RS 136/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig vedtak - klage på vedtak i søknad om prodkusjonstilskudd
0 RS1462020 RS 146/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av uthus til hytte på g/B 18/143 Laksådalsveien 7 Oterstranda.
0 RS1492020 RS 149/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1552020 RS 155/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse bygging av molo Kjelling
0 RS1512020 RS 151/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon til Karen Wenche Kvisberg og Pål Didriksen, gnr 2/4, 86 - Mevik
0 RS1342020 RS 134/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - Innvilges
0 RS1472020 RS 147/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til utvidelse av ny parkerings plass Øya 47 Gildeskål Marine Senter g/B 25/102
0 RS1502020 RS 150/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt
0 RS1522020 RS 152/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt g/B 73/ 6
0 RS1542020 RS 154/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om Vedtak: Tillatelse til bygging av hytte Finnvikhaugen 16 A32 G/B 72 224 8130 Sandhornøy.
0 RS1352020 RS 135/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om ferdigattest - Christin Valsjø - Innvilges
0 RS1372020 RS 137/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven for lokaliteten Mulnesodden S
0 RS1452020 RS 145/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til rivning av gammelt kapell i Sundsfjord
0 RS1402020 RS 140/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ett-trinns søknadsbehandling - oppføring av seter G/B 72/10 - Driftsbygning i landbruk
0 RS1412020 RS 141/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fiskerifaglig uttalelse - søknad om ny/midlertidig akvakulturlokalitet Mulnesodden Sør
0 RS1422020 RS 142/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om fradeling av areal fra eiendommen G/B 82/168, som tilleggsareal for eksist. boligeiendom G/B 82/228 - Jan Mortensen
0 RS1442020 RS 144/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av fritidsbolig G/B 52/123 - Innvilges
0 RS1332020 RS 133/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse rivning gammel fabrikk og oppstart grunnarbeid, betongarbeid og fundamenter.
0 RS1382020 RS 138/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse til videre behandling etter akvakulturloven og matloven for lokalitet Mulnesodden S
0 RS1392020 RS 139/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse for oppføring ny fabrikk og rivning av gammel fabrikk.
0 RS1432020 RS 143/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - Dispensasjonssøknad fra Cecilia-Adriana og Jan Helge Johnsen om å bygge hytte i rorbuområde på Skaugvollhalvøya
0 RS1482020 RS 148/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delingstillatelse til tomt med eksisterende hytte på G/B 22/4 i Skauvolldalen
Versjon:5.2.2