eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 13 20201013 13.10.2020 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS902020 PS 90/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad til Galleri Langsanden
0 PS922020 PS 92/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad fra UL Håpet
0 PS832020 PS 83/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2020 Finansforvaltning
0 PS952020 PS 95/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra Eldrerådet - Per Ludvik Pedersen
0 PS862020 PS 86/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad fra foreningen Sammen om Langsanden
0 PS872020 PS 87/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad fra Robert Netskar
0 PS932020 PS 93/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad fra Nordfugløy
0 PS942020 PS 94/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020
0 PS842020 PS 84/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2020 Ordinær virksomhet
0 PS962020 PS 96/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat og retningslinjer for brukerutvalg for beboere ved Gildeskål Bo- og servicesenter.
0 PS892020 PS 89/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - søknad om støtte til Kyststien fra Inndyr Vel
0 PS972020 PS 97/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - endelig behandling
0 PS912020 PS 91/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad fra Inndyr skole (Arbeidslivsfag)
0 PS882020 PS 88/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolystfondet - Søknad om støtte til oppjustering av turløyper fra Inndyr Vel
0 PS852020 PS 85/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg varamedlemmer til Kontrollutvalget for perioden 2020-2023
0 PS982020 PS 98/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon: Oppfølging Iris Salten IKS - Selvkost og offentlige anskaffelser
0 PS1002020 PS 100/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forlengelse av avtale med Visit Bodø om Destinasjon Salten
0 PS992020 PS 99/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for Gildeskål kontrollutvalg
0 PS1012020 PS 101/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innspill til utforming av fremtidig vgs-tilbud for Meløy vgs, studiested Inndyr
0 RS372020 RS 37/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møte Salten Regionråd 04.06.2020
0 RS352020 RS 35/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoller fra kontrollutvalget 11. september 2020
0 RS362020 RS 36/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møte Salten Regionråd 17.-18.09.2020
0 RS332020 RS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien
0 RS342020 RS 34/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding planvedtak 18.06.20 - Trekking av innsigelse - Detaljregulering for Kjørøyhaugen
Versjon:5.2.2