eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 30 20201130 30.11.2020 09:50 Kommunehuset Fjernmøte Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1312020 PS 131/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av spillemiddelsøknader 2021
0 PS1342020 PS 134/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av reglement for lokalutvalgene
0 PS1382020 PS 138/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om erverv av Storvik oppvekstsenter fra ungdomslaget UL Lys
0 PS1272020 PS 127/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bevillingsgebyr, skjenkebevilling for alkohol ved enkeltanledninger
0 PS1292020 PS 129/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Smittevernplan med delplaner; tuberkulosekontrollprogram, beredskapsplan influensaepidemi og pandemisk influensa, og pandemiplan
0 PS1372020 PS 137/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Werner Tvenning om disponering av areal i Storvik havn
0 PS1302020 PS 130/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsplan - kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv
0 PS1402020 PS 140/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny vurdering av pris ved salg av næringstomt til Vågsosen Marina (SUS)
0 PS1392020 PS 139/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Salmatek eiendom (SUS) om kjøp av tomt til næringsformål på Inndyr
0 PS1332020 PS 133/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2021
0 PS1322020 PS 132/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kompetanseplan Gildeskål kommune 2020 - 2024
0 PS1262020 PS 126/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2021, handlingsdel og økonomiplan 2021-2024
0 PS1352020 PS 135/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til ny brannordning for Gildeskål kommune
0 PS1282020 PS 128/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF
0 PS1362020 PS 136/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til kystrenovasjon, tiltak mot marin forsøpling
0 PS1412020 PS 141/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler
0 RS132020 RS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Årsrapport fra AMU til styrende organer - 2020
0 RS142020 RS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra Gildeskål ungdomsråd ang. samferdsel
0 RS122020 RS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Engangstilskudd til rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede
0 RS112020 RS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Signert - Avtale mellom Sjøfossen næringsutvikling (SNU) og Gildeskål kommune (GK) om utviklingsoppgaver 2020
Versjon:5.2.2