eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 19 20201119 19.11.2020 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662020 PS 66/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av reglement for lokalutvalgene
0 PS642020 PS 64/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Inndyr Idrettsanlegg for bygging av næringsbygg
0 PS632020 PS 63/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringssvar planprogram til Regional plan for arealforvaltning
0 PS692020 PS 69/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealplanen for bygging av vei til boligtomter - Sørarnøy
0 PS622020 PS 62/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Gifas AS om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av nytt anlegg i Leirvika
0 PS652020 PS 65/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra reguleringsplanen Skaugvoll for plassering av drivstoffanlegg
0 PS612020 PS 61/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2021, handlingsdel og økonomiplan 2021-2024
0 PS672020 PS 67/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsplan - kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv
0 PS682020 PS 68/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2021
0 RS2792020 RS 279/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tomt til eksisterende bolighus, g/b 81/8 - Nordarnøy
0 RS2802020 RS 280/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut svar- søknad om utslippstillatelse
0 RS2812020 RS 281/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av fritidshus Frivikhaugen 2 Sandhornøy
0 RS2782020 RS 278/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- søknad om utslippstillatelse
0 RS2512020 RS 251/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - delvis medhold i krav om dekning av saksomkostninger
0 RS2482020 RS 248/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut anmodning om ekstraordinære uttak av gauper på øyene - Meløy/Skjerpa/Mesøy og Sandhornøya
0 RS2762020 RS 276/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest naust Skaugvoll halvøya.
0 RS2772020 RS 277/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fradeling av bebygd hyttetomt ved Storvikvatnet fra eiendommen G/B 3/4
0 RS2732020 RS 273/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag fysiske trafikksikkerhetsmidler 2020
0 RS2742020 RS 274/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse - Søknad om plassering av ny kai - Dispensasjon fra reguleringsplan for Sørarnøy havn
0 RS2452020 RS 245/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av hytte Limskjærneset
0 RS2472020 RS 247/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny tillatelse med vilkår for økt akseltrykk på den kommunale kjellingveien.
0 RS2532020 RS 253/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Landingstillatelse på Sandhornøy
0 RS2432020 RS 243/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse grunnarbeider Sørarnøy
0 RS2692020 RS 269/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bygging av naust Skaugvollhalvøya
0 RS2752020 RS 275/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Steinar Pettersen G/B 45/1
0 RS2702020 RS 270/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for oppføring av lagerhall Gnr 6 Bnr 6 Novika.
0 RS2712020 RS 271/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akvakulturtillatelse til settefiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 29316 Sundfjord
0 RS2722020 RS 272/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Sølvi og Stein Dahle G/B 45/3
0 RS2682020 RS 268/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for lokaliteten Sundsfjord i Gildeskål kommune
0 RS2672020 RS 267/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av korrigert utslippstillatelse ved lokalitet Sundsfjord i Gildeskål
0 RS2662020 RS 266/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pålegg om retting av skadet fjøstak og varsel om tvangsmulkt hvis pålegg ikke skjer innen frist.
0 RS2492020 RS 249/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest Utlegging av sjøvannsledning fra Salten N950
0 RS2502020 RS 250/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen, g/b 27/15 - Sund
0 RS2542020 RS 254/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til Mowi til å legge ut flytebrygge ved eksisterende kai på Sandnes - Sandhornøy
0 RS2562020 RS 256/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om bruksendring og fradeling av tomt til brygge på Hustad
0 RS2572020 RS 257/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse hytte Finnvikhaugen 2
0 RS2602020 RS 260/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark - G/B/F 93/1/98
0 RS2592020 RS 259/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut tillatelse til liten utvidelse hytte Sørfugløy
0 RS2612020 RS 261/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring hytte Kvarsvika på Sandhornøy.
0 RS2552020 RS 255/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy sentrum for fradeling av tomter
0 RS2582020 RS 258/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse utvidelse av varmepumpehus Sjømyra Inndyr
0 RS2622020 RS 262/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse - søknad om dispensasjon for etablering av ny fritidsbolig, naust og vei G/B 27/15 Sund
0 RS2632020 RS 263/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av korrigert utslippstillatelse for lokaliteten Sundsfjord i Gildeskål kommune
0 RS2642020 RS 264/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest på hytte Sandvik på Sandhornøy
0 RS2652020 RS 265/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av garasje/lager Breivik Gartneri AS
0 RS2442020 RS 244/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gitt for garasje Inndyr
0 RS2462020 RS 246/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Igangsettingstillatelse trapperom heis og tekniske fag
0 RS2522020 RS 252/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest hytte Finnvikhaugen
Versjon:5.2.2