eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan og eiendomsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 02 20160602 02.06.2016 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Plan og eiendomsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162016 PS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Antonsen Eiendom AS om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge i Nordvågen
0 PS172016 PS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage fra Beate Sørgård på avslag på søknad om bygging av hytte i Stokkbruvik
0 PS182016 PS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag - Kommunal forskrift snøskuterløype på Sundsfjordfjellet
0 PS192016 PS 19/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2016
0 PS202016 PS 20/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for lokalutvalgene i Gildeskål
0 PS212016 PS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonssøknad - Byggetillatelse med avvik takvinkel på G/B 21/126
0 PS222016 PS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomter, Skålsvik
0 PS232016 PS 23/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Safety Consult AS, midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for utlegging av flytebrygge i Ertenvåg havn
0 PS142016 PS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planstrategi 2016-2019 - Gildeskål kommune - vedlegg til Kommuneplan 2015-2027
0 PS152016 PS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planforslag reguleringsplan Solvikhaugen II, planid 201506
0 RS1152016 RS 115/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: igangsettingstillatelse grunnarbeider kassefabrikk Sørarnøy
0 RS1082016 RS 108/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Ferdigattest gitt
0 RS1142016 RS 114/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage over Gildeskål kommunes innvilgelse av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Stadfestelse av kommunens vedtak
0 RS1102016 RS 110/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - konsesjon for erverv av G/B 40/4 , 37/2 , 39/2
0 RS1112016 RS 111/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av anneks/uthus
0 RS1092016 RS 109/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til midlertidig plassering av container i Ertenvåg havn
0 RS1162016 RS 116/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlengelse av tillatelse, flytebrygge på Oterstranda
0 RS952016 RS 95/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling og salg av tilleggsjord til gnr 72 bnr 10
0 RS962016 RS 96/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest GITT
0 RS992016 RS 99/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Einar Jakobsen - G/B/F 93/1/64
0 RS1032016 RS 103/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak nye skilt YX bensinsatsjon
0 RS972016 RS 97/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, konsesjon til Lena Sande for erverv av tilleggsjord
0 RS872016 RS 87/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Runar Eilertsen
0 RS1122016 RS 112/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg bolig/våningshus
0 RS1012016 RS 101/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Bygging av grillhytte
0 RS1132016 RS 113/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, fradeling av 3 hyttetomter på Sørvær
0 RS1052016 RS 105/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut BYGGING HYTTE
0 RS1042016 RS 104/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbygg hytte Sandvik
0 RS1062016 RS 106/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om konsesjon
0 RS882016 RS 88/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon for erverv av g/b 84/9 - Sørvær
0 RS892016 RS 89/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak angående anmodning om innsynsrett
0 RS902016 RS 90/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i utmark
0 RS912016 RS 91/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak, tilleggstomt g/b 73/126
0 RS922016 RS 92/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om salg av tilleggstomt, Øyvind Tilrem
0 RS932016 RS 93/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om fradeling av tomt i Vågsosen havn
0 RS982016 RS 98/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring - Bjørn Ågnes - G/B/F 93/1/11
0 RS942016 RS 94/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjon snøscooterkjøring Jon Erik Pedersen G/B 93/6
0 RS1022016 RS 102/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Naust nr 8 Gjerde hyttefelt
0 RS1072016 RS 107/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak: Tillatelse til bygging av naust
0 RS1002016 RS 100/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til trua naturtyper 2016 - slåttemark - Unnleinn, Indre Kjelling - Gildeskål
Versjon:5.2.2