eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 15 20151015 15.10.2015 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592015 PS 59/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Folkehelse og friskliv i Gildeskål kommune - organisering og forankring
0 PS402015 PS 40/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Formannskap for perioden 2015-2019
0 PS562015 PS 56/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2015 pr. virksomhetsområde
0 PS542015 PS 54/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av eiendomsforvaltningen i Gildeskål kommune
0 PS532015 PS 53/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2015 Gildeskål Eiendom KF
0 PS582015 PS 58/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvikling av attraksjoner og opplevelser, investeringsprogram
0 PS622015 PS 62/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 3. gangs behandling lakshaugen nord - reguleringsplan med ID 201203
0 PS412015 PS 41/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Ordfører for perioden 2015-2019
0 PS432015 PS 43/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Kontrollutvalg for perioden 2015-2019
0 PS442015 PS 44/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Levekårsutvalg for perioden 2015-2019
0 PS452015 PS 45/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Planutvalg for perioden 2015-2019
0 PS492015 PS 49/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Salten Regionråd for perioden 2015-2019
0 PS482015 PS 48/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til representantskapet for Salten Kommunerevisjon IKS for perioden 2015-2019
0 PS552015 PS 55/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2015 Finansforvaltning
0 PS572015 PS 57/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosettingsstimulering i Gildeskål kommune
0 PS602015 PS 60/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stiftelse av investeringsselskapet Gildeskål Invest AS
0 PS392015 PS 39/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av Kommunestyrevalget 2015
0 PS422015 PS 42/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Varaordfører for perioden 2015-2019
0 PS462015 PS 46/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av barn og unges talsperson i plan og byggesaker for perioden 2015-2019
0 PS472015 PS 47/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Salten Kontrollutvalgservice for perioden 2015-2019
0 PS502015 PS 50/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Representantskap for Iris Salten, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS for perioden 2015-2019
0 PS512015 PS 51/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Kommunenes Sentralforbund (KS) for perioden 2015-2019
0 PS522015 PS 52/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av leder og nestleder til Administrasjonsutvalget for perioden 2015-2019
0 PS652015 PS 65/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Gildeskål kirkelige fellesråd
0 PS632015 PS 63/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"
0 PS662015 PS 66/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til å godkjenne Kommunestyrets og Formannskapets protokoller
0 PS642015 PS 64/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av valgnemnd for perioden 2015-2019
0 PS612015 PS 61/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune - 2015
0 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse i forbindelse med innretting av nødkommunikasjonssystemet og kommunenes brann- og redningstjeneste
0 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av årsmelding 2014 Salten kontrollutvalgservice
0 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innspill høring planprogram by- og regionsenterpolitikk
Versjon:5.2.2