eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 10 20151210 10.12.2015 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS832015 PS 83/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Smittevernplan
0 PS872015 PS 87/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Beredskapsplan akutt forurensning - Salten IUA
0 PS802015 PS 80/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NY BARNEHAGE SØRARNØY
0 PS792015 PS 79/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering mellom år - investering
0 PS942015 PS 94/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Eldreråd for perioden 2015-2019
0 PS962015 PS 96/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til årbokkomiteen for Gildeskålboka for perioden 2015.2019
0 PS892015 PS 89/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av vararepresentant til Kontrollutvalget for perioden 2015-2019
0 PS922015 PS 92/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt for perioden 2015-2019
0 PS842015 PS 84/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling
0 PS952015 PS 95/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for perioden 2015-2019
0 PS882015 PS 88/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangs behandling - Revidering reguleringsplan Skauvolløya, planID 201202
0 PS932015 PS 93/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styremedlem til Storglomfjordfondet
0 PS982015 PS 98/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Salten Kultursamarbeids kulturutvalg
0 PS902015 PS 90/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret for Kunnskapssenteret i Gildeskål
0 PS912015 PS 91/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt for perioden 2015-2019
0 PS822015 PS 82/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019
0 PS972015 PS 97/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 1. halvår 2016
0 PS812015 PS 81/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Husholdningsrenovasjon gebyr for 2016
0 PS862015 PS 86/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny 2. gangs behandling reguleringsplanforslag Hestøysundet Sørarnøy, planID: 201011
0 PS852015 PS 85/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interkommunalt prosjekt - kommunal beredskapsplikt i Salten
0 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møte Salten Regionråd 19.-20. november 2015
0 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport fra AMU - til styrende organer - 2015
Versjon:5.2.2