eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 15 20170615 15.06.2017 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS372017 PS 37/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Styrking av hjemmebaserte tjenester
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av investeringsprosjekt
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Laila Kildahl - fritak fra politisk verv som medlem i Plan- og eiendomsutvalget
0 PS402017 PS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om kjøp av tilleggsareal fra kommunal grunn G/B 25/1, 25/100
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av omsorgsboliger med heldøgns tjenester
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt på kraftverk
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om kjøp av nausttomt fra kommunal grunn G/B 25/1
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om kjøp av kommunal eiendom som tilleggsareal til boligtomt G/B 25/59
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2017 Ordinær virksomhet
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regionalt Kompetansekontor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Gildeskål kirkested, prinsipper og rammer
0 PS502017 PS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse nytt ferge og hurtigbåttilbud i Nordland
0 PS522017 PS 52/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvidelse av aksjekapital Gildeskål Invest AS
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2017 Finansforvaltning
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale flytebrygger Mevær og Langholmen
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om utvidet areal for flytebryggeanlegg for Nygårdsjøen båtforening i Ertenvåg havn G/B/F 53/54/3
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av skolestruktur i Gildeskål kommune
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2017
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av årsmelding 2016 Salten kontrollutvalgservice
Versjon:5.2.2