eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 27 20170627 27.06.2017 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innføring av fjelloven
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Styrking av hjemmebaserte tjenester
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av investeringsprosjekt
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Solvikhaugen boligfelt, planID: 1838-201506
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av omsorgsboliger med heldøgns tjenester
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Laila Kildahl - fritak fra politisk verv som medlem i Plan- og eiendomsutvalget
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt på kraftverk
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2017 Ordinær virksomhet
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regionalt Kompetansekontor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse nytt ferge og hurtigbåttilbud i Nordland
0 PS252017 PS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2017 Finansforvaltning
0 PS372017 PS 37/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av skolestruktur i Gildeskål kommune
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2017
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvidelse av aksjekapital Gildeskål Invest AS
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Startlån 2017 - Husbanken
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salten regionråd; Høringsinnspill: Fremtidig ferge- og hurtigbåtkart i Nordland
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endret kontorstruktur i skatteetaten
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av årsmelding 2016 Salten kontrollutvalgservice
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.05.2017
0 RS122017 RS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Kontrollutvalget i Gildeskål 02.05.2017
Versjon:5.2.2