eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Journalpost
Journalpost
6048/2021 20210616 16.06.2021 Saksframlegg/innstilling 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, planID 202001
Hopp over liste Journalpostens detaljer
Hopp over liste Journalpostens dokumenter
Liste over dokumenter i journalpost
1 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, planID 202001
2 0 Planbeskrivelse, datert 11.06.2021_140621
3 1.1 Plankart 1-2000 (A2), datert 11.06.2021
4 1.2 Planbestemmelser, datert 11.06.2021
5 1.3 Illustrasjonsmateriale, datert 10.06.2021
6 1.4 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger, datert 25.03.2020
7 2.1 Referat - Prosjektets oppstartsmøte med Gildeskål kommune, datert 12.01.2021
8 2.2 Referat - Digitalt folkemøte - Detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, datert 29.04.2021
9 2.3 Referat - Planforum i Nordland, datert 20.05.2021
10 3.1 Varslingsbrev om oppstart av planarbeid, datert 03.04.2020
11 3.2 Kunngjøringsannonse, datert 04.04.2020
12 3.3 Varslingsbrev om endret planavgrensning i pågående planarbeid, datert 27.04.2021
13 4.1 Behandling av innspill i forbindelse med planoppstart, datert 09.06.2021
14 4.2 Behandling av innspill i forbindelse med varsel om utvidet plangrense, datert 09.06.2021
15 5.1 ROS-analyse, datert 11.06.2021
16 5.2 Skisseprosjekt Sørarnøy - Kaianlegg ved Buskjæret, datert 20.12.2019
17 5.3 Forprosjekt kai Sørarnøy - Kaianlegg ved Buskjæret, datert 03.07.2020
18 5.4 Geoteknisk grunnundersøkelse - Datarapport, datert 05.06.2020
19 5.5 Bølgevurdering ved kaianlegg og utfylling, samt vurdering av vind, datert 25.02.2020
20 5.6 Vurdering av berguttak ved Skauholmen, datert 27.03.2020
21 5.7 Fagrapport landskapsbilde, datert 08.06.2021
22 5.8 Utredning av naturverdier i sjø, datert 08.06.2021
23 5.9 Fagrapport naturmangfold, datert 09.06.2021
24 5.10 Trafikkanalyse Sørarnøy havn, datert 11.06.2021
25 5.11 C-rap-001 Sørarnøy havn - Støyutredning, datert 07.06.2021
26 5.12 H101 Overordnet VA plan 1-1000 (A1), datert 08.06.2021
27 Uttalelse vedrørende varsel om oppstart - reguleringsendring av Sørarnøy havn
28 2020 04 14 Sørarnøy Sentrum forslag utvikling og plassering av kai
29 NVE`s innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn - Planid 201102
30 Uttalelse - Varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn i Gildeskål kommune - planID 201102
31 image2020-04-24-075041
32 skisse dypvanskai
33 Presentasjon5
34 Svar - Varsel om oppstart av reguleringsendring - Sørarnøy havn - PlanID201102
35 Merknad til oppstart av planarbeid for reguleringsendring av Sørarnøy Havn i Gildeskål kommune, planID 201102
36 Marinarkeologisk vurdering Varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn i Gildeskål kommune, planID 201102
37 Innspill til varsel om oppstart, reguleringsendring for Sørarnøy havn
38 Brev til Gildeskål Kommune utvikling Sørarnøy (08.05.20 TEK)
39 Innspill fra Søriparten Grunneierlag
40 Innspill til varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn - planID 201102
41 Reguleringsendring Sørarnøy Havn i Gildeskål kommune - Uttalelse
42 skisse dypvanskai
43 image2020-04-24-075041
44 GILDESKÅL KOMMUNE HØRING HAVN PÅ SØRARNØY
45 2020 05 15 Sørarnøy Sentrum - oppføging - purring nr 2
46 2020 04 28 Sørarnøy Sentrum - oppføging og forslag til prosjektmetode
47 Innspill fra Oddvar Emil Larsen
48 Innspill til oppstart av ny reguleringsplan for Sørarnøy havn - Helge Pedersen
49 Innspill til planarbeid
50 Høringsuttalelse fra Arnøyene lokalutvalg i sak: 2020/227 Ny kai på Sørarnøy
51 Innspill - Reguleringsendring - Sørarnøy havn
52 Innspill - tilleggsuttalelse reguleringsendring Sør-Arnøy havn
53 Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Sørarnøy havn
54 Tilsvar til mottatt varsel om utvidelse av planområde Sørarnøy havn
55 Uttale til varsel om utvidelse av planområde - Sørarnøy havn - Gildeskål kommune - planID 202001
56 Innspill til varsel om utvidelse av planområde, Sørarnøy havn planID 202001
57 Marinarkeologisk vurdering Varsel om utvidelse av planområde Sørarnøy havn - planID 202001
58 Innspill havneplan
59 mail fra hurtigbåt
60 SØRARNØY - 4 forslag
61 SØRARNØY GON 13.03.20
62 Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde - reguleringsendring for Sørarnøy havn
Hopp over liste Journalpostens korrespondanse
Journalpostens korrespondanse
Vivian Birkeland Hoved Avsender
Versjon:5.2.2