1 Vedtak om utlegging av flytebrygge, Fridtjof Fredriksen Åpne dokument