1 Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen for midlertidig utlegging av flytebrygge Åpne dokument
2 Uttalelse - Høring midlertidig dispensasjon for flytebrygge i Ertenvåg havn Åpne dokument
3 Uttalelse - søknad om midlertidig dispensasjon for flytebrygge i Ertenvåg havn Åpne dokument
4 Uttalelse Åpne dokument
5 Dispensasjon for flytebrygge i Ertenvåg havn Åpne dokument