1 Vedtak flytebrygge Nordvågen Åpne dokument
2 Informasjon om klageadgang Åpne dokument
3 Gildeskål kommune Nordland - Uttalelse til søknad om utlegging av flytebrygge i Nordvågen gnr26 bnr26 Åpne dokument
4 Vedr. Uttalelse til søknad om utlegging av flytebrygge i Nordvågen gnr 26 bnr 26 - Gildeskål kommune - Nordland Åpne dokument
5 Uttalelse - søknad om dispensasjon for anlegg av flytebrygge - gnr 26 bnr 26 Åpne dokument
6 Høringsuttalelse - Dispensasjon for etablering av flytebrygge - 26 26 - Gildeskål Åpne dokument