1 Orientering - omorganisering av kommunale tjenestefunksjoner pr 01.08.16 Åpne dokument