1 Sender e-post: Fraråding av søknad om endring av art på lokalitet Kjerkvika i Gildeskål kommune , Fraråding av søknad om endring av art på lokaliteten Hammarvika i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Fraråding av søknad om endring av art på lokalitet Kjerkvika i Gildeskål kommune Åpne dokument
3 Fraråding av søknad om endring av art på lokaliteten Hammarvika i Gildeskål kommune Åpne dokument