1 Fremtidig organisering og kontorstruktur NAV Nordland Åpne dokument
2 Stortingsmelding 33 NAV i en ny tid Åpne dokument
3 Oversikt - kommunale oppgaver ved NAV-kontor i Nordland Åpne dokument
4 Fremtidig organisering og kontorstruktur i Nordland Åpne dokument
4 Utvikling av NAV-kontor, rapport fra 13.01.2017 Åpne dokument