1 Valg av Formannskap for perioden 2015-2019 Åpne dokument
2 Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. Åpne dokument