1 3. gangs behandling lakshaugen nord - reguleringsplan med ID 201203 Åpne dokument
2 Informasjon om innhold av uran og tungmetaller i sjøkantdeponi Åpne dokument
3 Vedtak kommunestyret Åpne dokument
4 Plankart reguleringplan Lakshaugen nord forslag Åpne dokument
5 Reguleringsbestemmelser planforslag lakshaugen nord Åpne dokument
6 Planbeskrivelse planforslag lakshaugen nord Åpne dokument
7 1. gangs behandling planutvalget Lakshaugen nord - reguleringsplan med ID 201203 Åpne dokument
8 vedtak 2. gangs behandling planutvalget Lakshaugen nord - reguleringsplan med ID 201203 Åpne dokument