1 Gildeskål kommunes årsregnskap for 2016 Åpne dokument
2 Årsregnskap 2016 hovedoversikter og detaljert regnskap Åpne dokument
3 Årsberetning 2016 Åpne dokument
4 Årsmelding Pleie og omsorg - 2016 Åpne dokument
5 Årsmelding Helse og sosial - 2016 Åpne dokument
6 Årsmelding NAV - 2016 Åpne dokument
7 Årsmelding Oppvekst og kultur 2016 Åpne dokument
8 Årsmelding Fellesadministrasjonen 2016 Åpne dokument
9 Årsmelding 2016 Teknisk Åpne dokument
10 Uavhengig revisors beretning Åpne dokument
11 Årsregnskap Gildeskål kommune 2016 – uttalelse fra kontrollutvalget Åpne dokument