1 Svar - UL Havgull,Nygårdsjøen, ambulerende skjenkebevilling 29.04.2017. Åpne dokument