1 Kommunal forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune Åpne dokument
3 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt Åpne dokument
4 Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune Åpne dokument
5 Særutskrift Eldrerådets uttalelse til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune Åpne dokument
6 Høring sykehjem Åpne dokument