1 Bygging av omsorgsboliger med heldøgns tjenester Åpne dokument