1 Søknad om kjøp av tilleggsareal fra kommunal grunn G/B 25/1, 25/100 Åpne dokument
2 Brev til GildeskaĚŠl Kommune Åpne dokument
3 Kart Åpne dokument