1 Organisering av eiendomsforvaltningen i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Evaluering av Gildeskål Eiendom KF - 2014-15 Åpne dokument